Harder, Better, Faster, Stronger

Harder, Better, Faster, Stronger

12-06-2013 11:39:11

Vanaf 1 juli 2013 neemt BIT een nieuw backup platform in gebruik. In-house ontwikkeld, super snel en rete redundant. :)

Al jaren maken we gebruik van het ZFS filesystem voor het back-uppen van unix en linux servers. Maar we ruilen nu ZFS op OpenSolaris in voor ZFS op Ubuntu. Destijds hebben we voor ZFS gekozen vanwege de sterke snapshotimplementatie en goede compressiemogelijkheden. Op dit nieuwe platform maken we gebruik van de nieuwe lz4 compressietechniek die veel sneller is en met name tekst files veel beter comprimeert. Verder is de scripting van de oplossing volledig onder handen genomen. Hierdoor kan de veel gevraagde wens ingewilligd worden om direct na het aflopen van de backup run voor een bepaalde klant, deze klant over de backup job te mailen. Voorheen werd er pas gemaild nadat alle backups gereed waren.

En bij nieuwe tooling horen natuurlijk ook nieuwe speeltjes. Er zijn nieuwe backup servers geplaatst met bergen aan geheugen en CPU’s. De switches zijn vervangen voor 10 Gbit exemplaren. Tot slot zijn ook de backup filers vervangen door nieuwe exemplaren van Fujitsu Eternus. Met ZFS mirroring naar de twee backup filers ieder in geografisch gescheiden datacenters en RAID6 op de filers zelf, is dat best redundant te noemen.

Backup bij BIT: Harder, Better, Faster, Stronger