Periodiek onderhoud UPS'en BIT-2B

Periodiek onderhoud UPS'en BIT-2B

30-06-2017 00:00:00

Op vrijdag 30 juni a.s. zal onze leverancier tussen 0.00 en 7.00 uur periodiek onderhoud uitvoeren aan de UPS'en in BIT-2B. Tijdens het onderhoud zal er continu één stroomfeed beschikbaar zijn.

Voor dit onderhoud zullen de UPS'en ombeurt in bypass gezet worden. Dit zal naar verwachting geen onderbreking in de stroomvoorziening op de feed die dan onderhouden wordt tot gevolg hebben. Het is wel mogelijk dat de ATS in uw rack (indien van toepassing) overschakelt naar de andere feed. Als u waarschuwingen heeft gekregen van BIT dat uw totale stroomverbruik in de buurt van de limiet zit, is het verstandig hier nog actie op te ondernemen voor dit onderhoud. Indien tijdens dit onderhoud de feed van de betreffende UPS-set onderbroken wordt, wat wij niet verwachten, dan is de andere feed normaal beschikbaar. We raden u nogmaals aan om goed te controleren of al uw apparatuur op beide feeds aangesloten is.


In deze aankondiging is gesproken over onderhoud in BIT-2B maar het onderhoud deze vrijdag 30 juni is uitgevoerd in BIT-2D. Voor BIT-2D was ook reeds onderhoud aangekondigd, in dat onderhoudsvenster zullen de UPS'en in BIT-2B worden onderhouden.
Dit onderhoud (BIT-2D) is afgerond en er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze onderhoudsaankondiging dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care via support@bit.nl en +31 (0)318 648 688.