Storing glasvezel BIT-1 <-> TC2

Storing glasvezel BIT-1 <-> TC2

31-10-2017 14:47:49
Status: opgelost

Er heeft zich omstreeks 14:39u een storing voorgedaan op de glasvezelverbinding tussen BIT-1 en Telecity 2 in Amsterdam. De kans bestaat dat u hier enige hinder van heeft ondervonden. Klanten met waves tussen BIT-1 en Telecity 2 kunnen nog steeds verbindingsproblemen ervaren.

Engineers van BIT zijn druk met het uitzoeken van de oorzaak en mogelijke oplossing.

Updates over deze storing volgen hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze storing, neemt u dan contact op met ons via telefoon op 0318 648 688 of via email naar support@bit.nl


Update geplaatst op 31-10-2017, 15.07 uur:
De verbinding tussen BIT-1 en Telecity 2 is volledig down. Verkeer is omgeleid via andere paden. Klanten met een wave tussen deze locatie hebben geen werkende verbinding.


Update geplaatst op 31-10-2017, 16.20 uur:
Onze leverancier bevestigt een breuk in de glasvezelverbinding ergens tussen Doorn en Amsterdam. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak. Er is niets bekend over een mogelijke tijdsindicatie wanneer de storing zal zijn verholpen.


Update geplaatst op 31-10-2017, 20.12 uur:
De leverancier heeft metingen uitgevoerd om de lokatie van de breuk te bepalen. Deze lijkt in de buurt van Utrecht te liggen. Engineers zijn op weg naar de vermoedelijke lokatie van de breuk om de schade te inspecteren.


Update geplaatst op 31-10-2017, 22.45 uur:
De leverancier heeft de lokatie van de onderbreking vastgesteld. Het lijkt erop dat de glasvezel beschadigd is bij weg- of bouwwerkzaamheden. Op dit moment wordt door de aanwezige engineers de exacte omvang van de schade bepaald.


Update geplaatst op 01-11-2017, 00.15 uur:
De aanwezige engineers van de hebben de omvang van de schade bepaald. Er moet diverse reparatie werkzaamheden uitgevoerd worden wat enige tijd in beslag gaat nemen. Er is niets bekend over een mogelijke tijdsindicatie wanneer de storing zal zijn verholpen.


Update geplaatst op 01-11-2017, 01.10 uur:
Materiaal om een tijdelijke oplossing te creeren zijn geariveerd op de locatie. Op dit moment zijn de graafwerkzaamheden nog in volle gang. Hierdoor kunnen nog geen nieuwe ducts worden aangelegd voor de tijdelijke oplossing. Er is niets bekend over een mogelijke tijdsindicatie wanneer de storing zal zijn verholpen.


Update geplaatst op 01-11-2017, 06.15 uur:
Met een aantal graafmachines is de beschadigde fiber opgegraven. Er zal een groot aantal vezels opnieuw gelast moeten worden, hiervoor zijn meerdere lasploegen aanwezig. De leverancier verwacht dat dit om 10 uur afgerond is.

De verbinding van BIT lijkt inmiddels operationeel te zijn, maar vanwege de verhoogde kans op verstoringen tijdens de herstelwerkzaamheden van andere fibers die in deze duct liggen routeren wij verkeer op dit moment nog via andere verbindingen.


Update geplaatst op 01-11-2017, 07.10 uur:
Herstelwerkzaamheden verlopen voorspoediger dan verwacht. De verwachte hersteltijd is vervroegd naar 9 uur en kan mogelijk nog verder vervroegd worden als de werkzaamheden voorspoedig blijven verlopen.


Update geplaatst op 01-11-2017, 08.45 uur:
De herstelwerkzaamheden zijn afgerond. Onze verbinding is al ruim 2 uur stabiel en operationeel en is daarom nu weer in productie genomen.

Het incident is opgelost. Heeft u vragen over dit incident, neem dan contact op met de afdeling Customer Care via +31 (0)318 648 688 of via support@bit.nl.