Spoedonderhoud UPS-set BIT-2C A-Feed

Spoedonderhoud UPS-set BIT-2C A-Feed

22-06-2018 00:00:00

Getroffen diensten:
  • A-feed BIT-2C

Verwachte impact:

  • geen

Samenvatting:

Op vrijdag 22 juni a.s. zal onze leverancier tussen 0.00 en 7.00 uur onderhoud uitvoeren aan de UPS-set van de A-Feed in BIT-2C. Tijdens het onderhoud wordt deze UPS-set in bypass geplaatst, wij verwachten hierbij geen onderbrekening van de stroomvoorziening. De UPS-set van de B-Feed zal tijdens het onderhoud beschikbaar blijven.

Details:
Dit spoedonderhoud wordt ingepland omdat het onderhoud op 21 juni niet volledig uitgevoerd kon worden binnen het gestelde onderhoudsvenster.

Naar aanleiding van de stroomstoring op 12 juni jl. worden preventief alle batterijen van de UPS-set van de A-Feed vervangen. Voor dit onderhoud zal de UPS-set in bypass gezet worden. Dit zal naar verwachting geen onderbreking in de stroomvoorziening op de feed die dan onderhouden wordt tot gevolg hebben. Het is wel mogelijk dat de ATS in uw rack (indien van toepassing) overschakelt naar de andere feed. Als u waarschuwingen hebt gekregen van BIT dat uw totale stroomverbruik in de buurt van de limiet zit is het verstandig hier nog actie op te ondernemen voor dit onderhoud. Indien tijdens dit onderhoud de feed van de betreffende UPS-set onderbroken wordt, wat wij niet verwachten, dan is de andere feed normaal beschikbaar. We raden u nogmaals aan om goed te controleren of al uw apparatuur op beide feeds aangesloten is.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze onderhoudsaankondiging dan kunt u contact opnemen met onze Customer Care afdeling via support@bit.nl en 0318 648 688.