Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-2ABCD

Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-2ABCD

10-11-2018 08:00:00

Urgentie: Gepland

Getroffen diensten: brandmeldinstallatie BIT-2ABCD

Verwachte impact: geen

Klantactie vereist: Nee

Referentienummer: 158084

Samenvatting:
Tijdens het periodieke onderhoud wordt de installatie nagekeken en de werking getest.

Details:
De leverancier van onze brandmeldinstallatie gaat periodiek onderhoud uitvoeren. Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie van BIT-2ABCD een aantal keren kortstondig uitgeschakeld zijn.
 
In het onwaarschijnlijke geval dat er op dat moment brand gedetecteerd wordt zal de blusinstallatie handmatig geactiveerd worden door het aanwezige personeel.

Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.