Onderhoud blusgasinstallatie BIT-2ABCD

Onderhoud blusgasinstallatie BIT-2ABCD

06-12-2018 08:00:00

Urgentie: gepland

Getroffen diensten: klanten met apparatuur in BIT-2ABCD

Verwachte impact: Geen

Klantactie vereist: Nee

Referentienummer: 158733

Samenvatting:

Er zal periodiek onderhoud uitgevoerd worden aan de blusgasinstallatie BIT-2ABCD.

Details:

Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie uitgeschakeld zijn. Mocht er door de brandmeldinstallatie brand gedetecteerd worden dan zal het aanwezige personeel handmatig de blussing activeren.
Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.