Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-2ABCD

Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-2ABCD

15-06-2019 08:00:00 - 15-06-2019 17:00:00

Urgentie: Gepland

Getroffen diensten: Brandmeldinstallatie BIT-2ABCD

Verwachte impact: Geen

Klantactie vereist: Nee

Referentienummer: 162738

Contact: 0318 648 688, support@bit.nl


Samenvatting:

Tijdens het periodieke onderhoud wordt de installatie nagekeken en de werking getest.


Details:

De leverancier van onze brandmeldinstallatie gaat periodiek onderhoud uitvoeren. Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie van BIT-2ABCD een aantal keren kortstondig uitgeschakeld zijn.

In het onwaarschijnlijke geval dat er op dat moment brand gedetecteerd wordt zal de blusinstallatie handmatig geactiveerd worden door het aanwezige personeel. Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.