Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-1

Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-1

31-07-2019 08:00:00 - 31-07-2019 17:00:00

Urgentie: Gepland

Getroffen diensten:
- Brandmeldinstallatie BIT-1

Verwachte impact:
Geen

Klantactie vereist: Nee

Referentienummer: 162739

Contact: 0318 648 688, support@bit.nl


Samenvatting:

Tijdens het periodieke onderhoud wordt de brandmeldinstallatie nagekeken
en de werking getest.

Details:

De leverancier van onze brandmeldinstallatie gaat periodiek onderhoud
uitvoeren. Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de
blusinstallatie van BIT-1 een aantal keren kortstondig uitgeschakeld zijn.

In het onwaarschijnlijke geval dat er op dat moment brand gedetecteerd
wordt zal de blusinstallatie handmatig geactiveerd worden door het
aanwezige personeel. Het gehele onderhoud zal begeleid worden door
engineers van BIT.