Onderhoud diverse diensten

Onderhoud diverse diensten

28-08-2019 00:00:00 - 28-08-2019 07:00:00

Urgentie: Gepland
Getroffen diensten:
- Webmail
- Shared Linux Hosting
- Shared MySQL databases
- BIT VPN-accounts
- UMTS accounts
- DSL-accounts
- BIT-website
- BIT-portal
Verwachte impact:
- Webmail is kortstondig niet beschikbaar.
- Websites op het Shared Linux hostingplatform kunnen kortstondig onbereikbaar zijn.
- De uploadserver van het Shared Linux hostingplatform zal kortstondig onbereikbaar zijn.
- MySQL-databases op de shared databaseserver db2.bit.nl zullen kortstondig onbereikbaar zijn.
- VPN-, UMTS- en DSL-accounts kunnen zich kortstondig niet aanmelden.
- BIT-website kan kortstondig niet beschikbaar zijn.
- Op de BIT-portal zal het kortstondig niet mogelijk zijn om instellingen voor e-mailaccounts en bSMTP-domeinen aan te passen.
Klantactie vereist: Nee
Referentienummer: 163788

Samenvatting:

Tijdens het onderhoud zal de webmailsoftware geüpgraded en verplaatst worden naar een nieuw databasecluster waardoor webmail kortstondig niet beschikbaar is.
Het Shared Linux hostingplatform met PHP-versie 5.5 zal geüpgraded worden naar een nieuw platform met PHP 7.2. Daarnaast zal ook de back-endstorage voor alle Shared Linux hostingplatforms gemigreerd worden naar een nieuwe filer. Tijdens de upgrade en migratie kunnen websites kortstondig onbereikbaar zijn. Tevens is het kortstondig niet mogelijk om via upload.bit.nl websites te up- of downloaden.

De shared databaseserver db2.bit.nl zal gemigreerd worden naar een nieuwe server. Tevens zal hier de MySQL-server geüpgraded worden van versie 5.5 naar 5.6. Tijdens de migratie en update zullen databases kortstondig niet bereikbaar zijn.
Er zal ook een interne databaseserver gemigreerd worden naar een nieuwe server. Hierdoor kan de website van BIT kortstondig niet beschikbaar zijn. Ook is het gedurende de migratie niet mogelijk om instellingen van e-mailaccounts en bSMTP-domeinen aan te passen. Daarnaast is het voor UMTS-accounts, BIT VPN-accounts en DSL-verbindingen kortstondig niet mogelijk om te authenticeren.


Details:

In het onderhoud zullen we de software van webmail upgraden zodat deze voorzien is van de laatste patches. Daarbij wordt ook de achterliggende database gemigreerd naar een databasecluster om de beschikbaarheid te verhogen. Tijdens de upgrade en databasemigratie verwachten wij dat webmail kortstondig niet beschikbaar is. Ook is het mogelijk dat u enkele keren opnieuw zal moeten inloggen wanneer u gebruikmaakt van webmail tijdens het onderhoud.

Het Shared Linux hostingplatform met PHP-versie 5.5 is aan het eind van zijn levensduur. De servers in het platform worden vervangen door servers met een nieuwer besturingssysteem welke voorzien is van PHP 7.2. Het platform met PHP-versie 7.0 wordt niet geüpgraded. Klanten die gebruikmaken van het platform met PHP 5.5 zijn ook in een eerder stadium individueel benaderd met de mogelijkheid hun websites te testen op het nieuwe PHP 7.2-platform. In het onderhoud zal ook de achterliggende storage van alle websites op de Shared Linux hostingplatformen gemigreerd worden van een NFS filer naar CephFS. Met het in gebruik nemen van CephFS verminderen we het risico op uitval en kunnen de prestaties verbeterd worden. Door deze migratie verwachten wij dat alle websites op het Shared Linux hostingplatform gedurende enkele momenten kortstondig niet bereikbaar zullen zijn. Tevens zal gedurende de migratie het kortstondig niet mogelijk zijn om bestanden te up- of downloaden via de uploadserver van de shared hostingplatformen, upload.bit.nl.

De shared databaseserver db2.bit.nl gaan we migreren naar een nieuwe server, welke voorzien is van de laatste beveiligingsupdates. Deze nieuwe server is tevens onderdeel van een active/standby set-up om de beschikbaarheid van de dienst te verbeteren. Daarbij zal ook MySQL geüpgraded worden van versie 5.5 naar 5.6. Tijdens het migreren van de databases naar de nieuwe server zullen de databases op deze server kortstondig onbereikbaar zijn.

Ook zullen we een interne databaseserver migreren naar een server welke voorzien is van de laatste beveiligingsupdates. Ook deze server wordt onderdeel van een active/standby set-up om de beschikbaarheid te verbeteren. Tijdens de migratie van deze server is het niet mogelijk om via de BIT-portal de instellingen van e-mailaccounts en bSMTP-domeinen aan te passen. Ook is het mogelijk dat de BIT-website kortstondig niet beschikbaar is. Als laatste zullen we een database voor VPN-, UMTS- en DSL-accounts gaan migreren van een databaseserver naar een databasecluster om de beschikbaarheid te verhogen. Tijdens deze migratie is het mogelijk dat VPN, UMTS en DSL zich niet kunnen aanmelden.