Onderhoud blusgasinstallatie BIT-1

Onderhoud blusgasinstallatie BIT-1

18-12-2019 08:00:00 - 18-12-2019 17:30:00

Urgentie: Gepland
Getroffen diensten:
- Apparatuur in BIT-1
Verwachte impact: Geen
Klantactie vereist: Nee
Referentienummer: 165967

Samenvatting:

Er zal periodiek onderhoud uitgevoerd worden aan de blusgasinstallatie van BIT-1.


Details:

Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie uitgeschakeld zijn. Mocht er door de brandmeldinstallatie brand gedetecteerd worden dan zal het aanwezige personeel handmatig de blussing activeren.

Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.