Preventief Onderhoud BIT-2B Zaalverdeler A en B

Preventief Onderhoud BIT-2B Zaalverdeler A en B

24-09-2020 00:00:00 - 24-09-2020 07:00:00

Urgentie: Gepland
Tijdvenster:
- 24-09-2020 0.00 - 24-09-2020 7.00 uur 
- 25-09-2020 0.00 - 25-09-2020 7.00 uur 
Verwachte impact:
- Risico op verminderde redundantie stroomvoorziening
Klantactie vereist: Nee
Referentienummer: 170302

Samenvatting:
    
Wij zullen in samenwerking met onze installateur enkele verbeteringen aanbrengen naar aanleiding van een keuring van brandveiligheid van de elektrische installatie.

Details:

De belasting van één van de zaalverdelers wordt bijgeschakeld op de zaalverdeler voor de andere stroomfeed. Dit zal naar verwachting geen onderbreking in de stroomvoorziening op één van de beide feeds tot gevolg hebben. Het is echter wel mogelijk dat de ATS in uw rack (indien van toepassing) overschakelt naar de andere feed.

Indien tijdens dit onderhoud de netvoeding van de UPS onderbroken wordt, beschikt deze UPS over voldoende autonomietijd om over te schakelen op de noodstroomaggregaten Tijdens de schakelmomenten zal uit voorzorg op de noodstroomaggregaten gedraaid worden. Eventuele faseverschillen kunnen hiermee overbrugd worden en de UPS-en moeten in bypass gezet worden tijdens de schakelingen.

Door het combineren van meerdere werkzaamheden is het niet specifiek te vermelden op welk moment deze verbetering zal worden doorgevoerd.