Onderhoud brandmeldinstallatie BIT-2A en BIT-2BCD

Onderhoud brandmeldinstallatie BIT-2A en BIT-2BCD

05-10-2020 08:00:00 - 05-10-2020 17:00:00

Urgentie: Gepland
Tijdvenster: 05-10-2020 08.00 - 05-10-2020 17.30 uur
Verwachte impact: Geen
Klantactie vereist: Nee
Referentienummer: 169495

Samenvatting:

Tijdens het onderhoud wordt de brandmeldinstallatie nagekeken en de werking getest.

Details:

De leverancier van onze brandmeldinstallatie gaat onderhoud uitvoeren. Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie van BIT-2A en BIT-2BCD een aantal keren kortstondig uitgeschakeld zijn.

In het onwaarschijnlijke geval dat er op dat moment brand gedetecteerd wordt zal de blusinstallatie handmatig geactiveerd worden door het aanwezige personeel. Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.