Aanpassingen onderverdeler BIT-2

Aanpassingen onderverdeler BIT-2

24-11-2020 13:00:00 - 24-11-2020 19:30:00

Urgentie: Gepland
Verwachte impact:
- Beperkte temperatuurstijging
Klantactie vereist: Nee
Referentienummer: 170772

Samenvatting:

Er worden aanpassingen gedaan in de elektrische verdeelinrichting.

Details:

Tijdens dit onderhoud zullen de automatische sturingen van de noodstroomaggregaten vervangen worden door nieuwere stuurmodules. Het vorige onderhoud is niet naar wens verlopen vandaar dat wederom de stuurmodules vervangen worden. Het betreft de noodstroomstuurmodule van de onderverdeler voor het kantoor, een van de drie koelmachines, twee van de acht computairs (die verantwoordelijk zijn voor het rondblazen van koude lucht in de datacenters) van BIT-2A en enkele besturingskasten welke zal worden vervangen door een nieuwer type.

Deze aanpassing is noodzakelijk omdat de huidige stuurmodules niet meer worden geproduceerd. In geval van stroomuitval van het net tijdens dit onderhoud zal deze onderverdeler handmatig worden omgeschakeld naar noodstroom.

De twee onderverdelers die serverruimte BIT-2A van stroom voorzien worden niet aangepast in dit onderhoud en zullen automatisch overschakelen naar de noodstroomaggregaten in geval van netspanningsuitval. De aanpassingen zullen worden getest waarbij een aantal van de computairs van BIT-2A kortstondig zullen herstarten. Dit kan een beperkte temperatuurstijging tot gevolg hebben in BIT-2A.

Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.