Onderhoud back-upserver

Onderhoud back-upserver

14-12-2020 14:00:00 - 14-12-2020 18:00:00

Urgentie: Gepland
Getroffen diensten:
- back-up Linux- en Windowsservers
Verwachte impact:
- kortstondig niet mogelijk om back-ups te maken
- kortstondig geen toegang tot de back-ups
Klantactie vereist: Nee
Referentienummer: 170987

Samenvatting:

Tijdens het onderhoud zal de back-upserver voorzien worden van de laatste updates en patches.

Details:

Tijdens het onderhoud zal de back-upserver voorzien worden van de laatste security-updates en patches. Hiervoor is het nodig dat de back-upserver herstart wordt. Tijdens het herstarten van de server is het kortstondig niet mogelijk om back-ups te maken of te benaderen. Omdat het overgrote deel van de back-ups in de nacht wordt gemaakt zal dit onderhoud overdag worden uitgevoerd in plaats van in de nacht.