Onderhoud blusgasinstallatie BIT-1

Onderhoud blusgasinstallatie BIT-1

22-12-2020 07:00:00 - 22-12-2020 17:30:00

Urgentie: Gepland
Getroffen diensten: Geen
Verwachte impact: Geen
Klantactie vereist: Nee
Referentienummer: 170964

Samenvatting:

Er zal onderhoud uitgevoerd worden aan de blusgasinstallatie van BIT-1.

Details:

Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie uitgeschakeld zijn. Mocht er door de brandmeldinstallatie brand gedetecteerd worden, dan zal het aanwezige personeel handmatig de blussing activeren.

Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.