Onderhoud Ceph storage cluster

Onderhoud Ceph storage cluster

01-04-2021 00:00:00 - 01-04-2021 07:00:00

Urgentie: Gepland
Getroffen diensten:
- Virtuele machines
- Shared storage
- Shared hosting
- MS SQL Instances
- POP/IMAP mailservers
Verwachte impact:
- Verminderde redundantie van de storage systemen ten behoeve van de getroffen diensten
- Shared filesysteem (CephFS) korte tijd niet beschikbaar (mogelijk meerdere keren)
Klantactie vereist: Nee
Referentienummer: 173233

Samenvatting:
 
Het Ceph storage cluster zal voorzien worden van software-updates.


Details:

Het Ceph storage cluster zal voorzien worden van software-updates. Het onderhoud heeft naar verwachting geen merkbare impact op het functioneren van het cluster, met uitzondering van de shared filesyteem dienst (CephFS). CephFS zal gedurende korte tijd, mogelijk meerdere keren, niet beschikbaar zijn. Het cluster wordt node voor node in onderhoud genomen. Er zal gewacht worden op een volledig gezond cluster (Ceph HEALTH_OK), alvorens de volgende node zal worden geüpdatet. Het cluster is ontworpen om tijdens normaal gebruik in onderhoud te worden genomen (live). Omdat elk onderhoud echter (extra) risico's met zich meebrengt wordt de update wel tijdens een onderhoudsvenster uitgevoerd.