Een match op security en betrouwbaarheid | Aangetekend Mailen

Aangetekend Mailen

Aangetekend Mailen

Philip Voogt - Director Co-Founder
Wouter van de Brink - ‎Director Co-Founder
Aangetekend Mailen

De innovatieve dienst Aangetekend Mailen werd in 2011 gelanceerd met als missie om bij kleine en grote organisaties een aanzienlijk deel van het fysieke postproces te vervangen door digitale processen. Bij deze dienstverlening zijn continuïteit en beveiliging essentieel. Daarom koos Aangetekend Mailen voor BIT als ISO 27001-gecertificeerde hosting provider.

Goedkoper dan een postzegel, zekerder dan aangetekend

In de ogen van de twee oprichters van het bedrijf is papieren post eigenlijk niet meer van deze tijd. Een van hen, Philip Voogt, legt uit: ‘Normale post is duur, inefficiënt en foutgevoelig. Met onze oplossing kunnen organisaties goedkoper dan een postzegel documenten versturen, en met meer zekerheid dan aangetekend. Wij registreren als onafhankelijke derde wie wat, en wanneer, met wie heeft gecorrespondeerd. Mail die is verstuurd via Aangetekend Mailen, is daarmee bewezen en rechtsgeldig. Het standaard mailproces kan daar nooit aan voldoen.’

Vroeg met ISO 27001

Het spreekt vanzelf dat security extreem belangrijk is voor AM. Medeoprichter Wouter van den Brink licht toe: ‘Om onze klanten juridisch gegarandeerde zekerheid te kunnen bieden, kunnen wij alleen werken met een ISO 27001-gecertificeerd datacenter. In Nederland, want zodra je met Amerikaanse bedrijven werkt krijg je met de Patriot Act van doen. Dat is ook de belangrijkste reden dat we in 2013 bij BIT uitkwamen: op het moment dat wij een hostingpartij zochten, hadden zij als een van de weinige aanbieders al een ISO 27001-certificatie.’

Resource pool voor dedicated mailservers

Aangetekend Mailen, een jong bedrijf in een nieuwe markt, is nog volop in ontwikkeling, en het zoekt partners die daarbij ondersteuning kunnen bieden. Philip Voogt zegt daarover: ‘Wij zoeken de beste partijen om te zorgen dat wij datgene wat wij willen doen, optimaal kunnen doen. Je moet niet alleen doen waar je goed in bent, maar vooral niet doen waar je niet goed in bent. BIT past in dat plaatje.’ Wouter van den Brink vult aan: ‘Wat ik heel prettig vind aan BIT, is dat ze proactief meedenken. Ze vragen ons waar we naartoe willen, wat onze plannen zijn, en kijken dan hoe zij daar het beste op kunnen aansluiten.

Een voorbeeld: vanwege de beveiliging richten wij voor iedere klant een eigen virtuele mailserver in, zodat wij zijn omgeving volledig kunnen afschermen. Maar dat werkt anders met twee of tien mailservers dan als je, zoals wij inmiddels, een veelvoud daarvan hebt draaien. BIT werkt daarom nu voor ons aan een resource pool, te beheren via een portal, waaruit wij zelf virtuele machines kunnen aanmaken. Met zo’n resource pool maken we ook efficiënter gebruik van de capaciteit die wij afnemen - klanten die weinig geheugen of bandbreedte gebruiken, vallen dan weg tegen onze grootverbruikers.’

Continuïteit door redundantie en back-ups

Voor de klanten van Aangetekend Mailen is het natuurlijk belangrijk dat de dienst altijd beschikbaar is. Het bedrijf heeft daarvoor samen met BIT de nodige maatregelen genomen. Wouter van den Brink: ‘Redundantie maakt deel uit van ISO 27001, dus dat was bij BIT een gegeven. Daarnaast hebben we samen met hen het back-upplan geoptimaliseerd. Elke VM heeft een eigen back-up, die encrypted via een back-upserver op een andere locatie wordt opgeslagen. De machines worden ingericht op basis van een golden image, waardoor we een machine die uitvalt bij wijze van spreken binnen 10 minuten weer up and running kunnen hebben. De klant hoeft daar niets van te merken.’

Wilt u meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op: +31 (0)318 648 688 of sales@bit.nl