Kolibrie ICT

Kolibrie ICT

In deze rubriek wordt er aan een reseller van Kerio Benelux een aantal vragen voorgelegd. Deze keer hebben we onze vragen afgevuurd op Heino Wendelaar, directeur van Kolibrie ICT (voorheen Mac Server Solutions) uit Middelstum.

Hoe en wanneer is Kolibrie ICT ontstaan?

Kolibrie ICT is medio juni 2004 gestart met het aanbieden van ICT-support voor het MKB. Deze ICT-support betreft de installatie, service en onderhoud dat wij aanbieden op Windows systemen, maar óók voor Apple systemen met OS X. Sinds de omschakeling die Apple maakte van het later zo gaan heten ‘Classic Mac OS’ naar OS X in 2001, leveren we ook hiervoor de installatie, service en het onderhoud. Dit geldt met name ook voor de serversystemen van Apple, waar ontzettend veel mogelijkheden in zitten.

Wat voor een cultuur heerst er binnen Kolibrie ICT en waarin
onderscheiden jullie je van andere bedrijven binnen de branche?

Wij onderscheiden ons met name doordat we marktontwikkelingen op de voet volgen en  dingen ook anders 'durven' te doen. Uit interesse voor de werking van een Apple-systeem zijn we daar halverwege 1996 met de aanschaf van een Power Macintosh mee begonnen. Dat was nog vóórdat Steve Jobs bij Apple terugkeerde, want dat was eind 1996. Dit was een periode dat Apple er bepaald niet al te best voor stond! Dat anders ‘durven’ doen houdt ook in dat we alternatieven kiezen voor onze klanten. Zoals we bijvoorbeeld hebben gekozen voor Univention Corporate Server, waarin het Open Source Samba 4 is opgenomen, in plaats van een Windows- of Appleserver. Op die manier zijn we ook gestart met Kerio Connect dat eerder nog Mailserver heette. Kerio Connect was én is voor ons een beter alternatief dan Microsoft Exchange.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling geweest binnen uw branche en wat voor een invloed heeft dat gehad op Kolibrie ICT?

Naast OS X, die in vergelijking met Windows een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van ‘desktop’ besturingssystemen (zéker vanaf 2001 t/m 2010), is de opkomst van ‘de Cloud’ de laatste jaren toch wel de grootste ontwikkeling te noemen. Hier zitten voor klanten voordelen aan, maar beslist ook nadelen, omdat ze niet (altijd meer goed) weten waar hun data staat. Kolibrie ICT ziet het als taak en uitdaging om klanten te helpen met het zo optimaal mogelijk gebruiken van hun systemen (lees: al hun diverse apparaten, waar werk en privé inmiddels ook door elkaar lopen) inclusief het ‘weten’ waar hun data staat en te kiezen voor veiligheid in plaats van een goedkope Dropbox!

Waarom kiezen prospects veelal voor Kolibrie ICT?

Onze klanten kiezen voor Kolibrie ICT vanwege de korte lijnen, het persoonlijke contact en en het beschikbaar zijn als het er écht toe doet zoals bij bijvoorbeeld storingen met systemen.

Waarom heeft Kolibrie ICT voor Kerio gekozen en welke Kerio producten verkoopt Kolibrie ICT?

Wij hebben destijds voor Kerio Connect gekozen, omdat dit voor ons een veel beter alternatief was dan Exchange. Dit had mede te maken door de uitgebreide client support van Apple- en ook andere systemen, en niet alleen maar Windows. Het eenvoudige beheer van de mailserver en de verschillende platformen waarop het draait kunnen als grote pluspunten genoemd worden. Kolibrie ICT verkoopt Kerio Connect en Kerio Control.

Wat is jullie ervaring met de implementatie van Kerio Connect en Control, en het beheer daarvan?

Met het implementeren van Kerio Connect als product hebben we goede ervaringen. Met de implementatie van Kerio Control wat minder, maar dat draait intern al weer een aantal jaren. Eerst onder Windows, later als virtuele firewall en nu als Control Box. De eenduidige interface op de producten is voor ons een meerwaarde bij het beheer.

Wat zou Kolibrie ICT als tip willen meegeven aan gebruikers?

Bekijk welke mogelijkheden er zijn met de Kerio (en natuurlijk ook andere ICT-gerelateerde) producten en laat je uitgebreid informeren. Vaak kan er meer dan je denkt en kun je wellicht werkprocessen ermee verbeteren.

Hoe kunnen we het bedrijf het beste omschrijven? Als een organisatie die…

Als een organisatie die graag kostenbesparend voor- en met de klant meedenkt en voor stabiele, betrouwbare systemen gaat.

Wat zijn de belangrijkste USP’s om jullie in te schakelen?

Kolibrie ICT kijkt graag breed in de markt om zich heen. Dat betekent ook om een uitdaging aan te durven gaan. Iets dat je nu wellicht nog niet doet verkennen op mogelijkheden. Een mooi voorbeeld is wellicht het verkennen van mogelijkheden om een Raspberry Pi in te zetten voor specifieke taken in de ICT-keten. Bijvoorbeeld als printserver of als online back-up client voor NAS-systemen. Een belangrijke USP van Kolibrie ICT is dus: nieuwe dingen durven doen!

Kun je de verschillende kernactiviteiten van het bedrijf individueel
benoemen?

De ontwikkelingen volgen van ICT systemen, deze testen op mogelijkheden en implementatie bij de klant doen op basis van goede inventarisatie. Daarbij komt dan het snel schakelen en support bieden aan klanten die vanwege storingen hun werk niet meer kunnen doen en proberen dit zo spoedig mogelijk weer op te lossen.

Tenslotte wil ik nog graag noemen dat de eigen uitdaging in de loop der jaren de naamgeving van het bedrijf is geworden. Aangezien de vlag op dat punt de lading niet meer dekt is er besloten om na ruim 11 jaar onder een nieuwe bedrijfsnaam verder te gaan en dat is “Kolibrie ICT” geworden. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Hier zal binnenkort meer informatie over volgen!

Wilt u meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op: +31 (0)318 648 688 of sales@bit.nl