Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING


PRIVACYVERKLARING BIT B.V. - VERSIE 2014-02-11

U kunt deze Privacyverklaring ook verkrijgen als pdf.

Definities
Met "de site" worden de websites onder de domeinen bit.nl en bit.org bedoeld, bijvoorbeeld www.bit.nl. Met "BIT" wordt bedoeld BIT B.V. te Ede.

Identificatie van de bezoeker
Bij het bezoeken van de site zal BIT nimmer trachten de bezoeker te identificeren naar een specifiek natuurlijk persoon. Uitgezonderd hiervan zijn de pagina's waarbij de bezoeker gevraagd wordt in te loggen door middel van het invoeren van een loginnaam en wachtwoord.

Gebruik van gegevens
BIT respecteert de privacy van de bezoekers van de site en gaat zorgvuldig om met de gegevens die de bezoekers via de site verschaffen. Voorbeelden van deze gegevens zijn namen en e-mailadressen van bezoekers die zich inschrijven voor een mailinglist. BIT zal gegevens die zij van de bezoekers van de site ontvangt nooit verkopen, verhuren of op een andere manier delen met derden; uitgezonderd wettelijke verplichtingen. Bezoekers van de site die persoonsgegevens hebben verschaft hebben altijd het recht deze gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen, tenzij BIT wettelijk verplicht is deze gegevens te bewaren. BIT heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Beveiliging van gegevens
Gegevens die de bezoeker van de site vrijwillig verschaft worden bewaard op beveiligde servers, waar slechts medewerkers van BIT toegang tot hebben. De volledige bedrijfsvoering van BIT is gecertificeerd op ISO 27001, de code voor informatiebeveiliging.

Cookies
Bij het bezoeken van de site wordt een cookie geplaatst. Dit cookie wordt niet gebruikt voor het identificeren van individuele bezoekers, maar zorgt ervoor dat de requests van individuele bezoekers per sessie door dezelfde server worden afgehandeld. Voor het zetten van dergelijke cookies is geen toestemming van de bezoeker van de site benodigd.

Statistieken
BIT houdt voor statistische doeleinden bij hoe vaak de website wordt bezocht. Dit doet BIT in logbestanden. Hierbij wordt onder andere opgeslagen: