BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//www.bit.nl/onderhoud.ics//EN VERSION:2.0 X-WR-CALNAME:BIT B.V. Onderhoud X-WR-CALDESC:BIT B.V. Onderhoud X-WR-TIMEZONE:Europe/Amsterdam BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Amsterdam:20191219T120000 DTEND;TZID=Europe/Amsterdam:20191219T193000 SUMMARY:Aanpassingen onderverdeler BIT-2 DESCRIPTION: Urgentie : Gepland Getroffen diensten: - Koelinstallatie BIT-2A (gedeeltelijk) - Kantooromgeving BIT Verwachte impact: Beperkte temperatuurstijging Klantactie vereist : Nee Referentienummer : 164232 Samenvatting : Er zullen aanpassingen gedaan worden in de elektrische verdeelinrichting. Details : Tijdens dit onderhoud zal één van de drie automatische sturingen van de noodstroomaggregaten vervangen worden door nieuwere stuurmodules. Het betreft de noodstroomstuurmodule van de onderverdeler voor het kantoor, één van de drie koelmachines, computairs (die verantwoordelijk zijn voor het rondblazen van koude lucht in de datacenters) van BIT-2A en enkele besturingskasten welke zal worden vervangen door een nieuwer type. Deze aanpassing is noodzakelijk omdat de huidige stuurmodules niet meer worden geproduceerd. In geval van stroomuitval van het net zal deze onderverdeler handmatig worden omgeschakeld naar noodstroom. De twee onderverdelers die serverruimte BIT-2A van stroom voorzien worden niet aangepast in dit onderhoud en zullen automatisch overschakelen naar de noodstroomaggregaten in geval van netspanningsuitval. De aanpassing zal worden getest waarbij de computairs van BIT-2A kortstondig zullen herstarten. Dit kan een beperkte temperatuurstijging tot gevolg hebben in BIT-2A. Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT. URL;VALUE=URI:https://www.bit.nl/news/2572/88/Aanpassingen-onderverdeler-BIT-2 LOCATION:BIT B.V. Galileilaan 19 6716BP Ede END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Amsterdam:20191219T000000 DTEND;TZID=Europe/Amsterdam:20191219T070000 SUMMARY:Onderhoud Ceph cluster DESCRIPTION: Onderwerp: Onderhoud Ceph cluster Urgentie: Gepland Getroffen diensten: - Shared Linux Hosting; - Geen VNC (console) toegang op virtuele machines in de BIT-portal; - Klanten met shared filesysteem op CephFS. Verwachte impact: - Websites op het Shared Linux hostingplatform kunnen kortstondig onbereikbaar zijn; - De uploadserver van het Shared Linux hostingplatform zal kortstondig onbereikbaar zijn; - Op de BIT-portal zal het kortstondig niet mogelijk zijn om (VNC) console toegang te krijgen op virtuele machines; - Klanten die gebruikmaken van het shared filesysteem zullen kortstondig hinder ondervinden. Klantactie vereist: Nee Referentienummer: 166004 Samenvatting: Het cluster zal worden voorzien van de laatste (Ceph) updates. Er zal een "CRUSH"-regelwijziging worden doorgevoerd die alle metadata van CephFS naar NVMe-storage zal verplaatsen ten behoeve van performanceverbetering. Van een drietal storageservers zullen we het managementnetwerk omzetten naar een andere netwerkkaart. Details: Het Ceph-cluster zal worden geüpdatet naar Ceph versie 13.2.8. Tevens zullen we de laatste OS-updates installeren. Om de metadata van CephFS zo snel als mogelijk te maken zullen we een instelling wijzigen om deze "pool" naar NVMe-opslag te verplaatsen. Dit zal online gebeuren en zou geen impact moeten hebben. Tevens zullen we van een drietal storageservers de managementinterfaces verplaatsen naar onboard netwerkkaarten. Hiervoor zullen de servers om beurten worden herstart. Tijdens het onderhoud zal het shared filesysteem, CephFS-cluster, meerdere malen, kortstondig niet beschikbaar zijn. Er zijn verbeteringen gebackport die de stabiliteit van de MDS (en dus CephFS) moeten verbeteren tijdens verstoringen. De impact van het hebben van grote caches wordt hiermee gereduceerd. In de toekomst zou dit moeten betekenen dat CephFS-onderhoud (MDS) minder impacting is. URL;VALUE=URI:https://www.bit.nl/news/2576/88/Onderhoud-Ceph-cluster LOCATION:BIT B.V. Galileilaan 19 6716BP Ede END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Amsterdam:20191218T080000 DTEND;TZID=Europe/Amsterdam:20191218T173000 SUMMARY:Onderhoud blusgasinstallatie BIT-1 DESCRIPTION: Urgentie: Gepland Getroffen diensten: - Apparatuur in BIT-1 Verwachte impact: Geen Klantactie vereist: Nee Referentienummer: 165967 Samenvatting: Er zal periodiek onderhoud uitgevoerd worden aan de blusgasinstallatie van BIT-1. Details: Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie uitgeschakeld zijn. Mocht er door de brandmeldinstallatie brand gedetecteerd worden dan zal het aanwezige personeel handmatig de blussing activeren. Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT. URL;VALUE=URI:https://www.bit.nl/news/2564/88/Onderhoud-blusgasinstallatie-BIT-1 LOCATION:BIT B.V. Galileilaan 19 6716BP Ede END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Amsterdam:20191218T080000 DTEND;TZID=Europe/Amsterdam:20191218T173000 SUMMARY:Onderhoud blusgasinstallatie BIT-2A en BIT-2BCD DESCRIPTION: Urgentie: Gepland Getroffen diensten: - Apparatuur in BIT-2A en BIT-2BCD Verwachte impact: Geen Klantactie vereist: Nee Referentienummer: 165967 Samenvatting: Er zal periodiek onderhoud uitgevoerd worden aan de blusgasinstallatie van BIT-2A en BIT-2BCD. Details: Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie uitgeschakeld zijn. Mocht er door de brandmeldinstallatie brand gedetecteerd worden dan zal het aanwezige personeel handmatig de blussing activeren. Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT. URL;VALUE=URI:https://www.bit.nl/news/2565/88/Onderhoud-blusgasinstallatie-BIT-2A-en-BIT-2BCD LOCATION:BIT B.V. Galileilaan 19 6716BP Ede END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Amsterdam:20191216T080000 DTEND;TZID=Europe/Amsterdam:20191216T170000 SUMMARY:Onderhoud BIT-2A UPS A-feed DESCRIPTION: Urgentie:  Gepland Getroffen diensten: - Apparatuur in BIT-2A Verwachte impact: - Risico op verminderde redundantie stroomvoorziening Klantactie vereist:  Nee Referentienummer:  164632 Samenvatting: Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de UPS in BIT-2A. Tijdens dit onderhoud zullen de batterijen van de A-feed UPS, vervangen worden door nieuwe batterijen. Details: Tijdens het vervangen van de batterijen zal er altijd minimaal één stroomfeed beschikbaar zijn. Voor dit onderhoud zal één van de vier UPS'en van de A-feed in bypass gezet worden. Dit zal naar verwachting geen onderbreking in de stroomvoorziening op de A-feed tot gevolg hebben. De overige drie UPS'en hebben meer dan voldoende capaciteit. Onze leverancier zal de A-feed voorzien van nieuwe batterijen. Met deze wijziging creëren wij bewust een leeftijdsverschil tussen de batterijen in de A-feed en die in de B-feed. Dit verschil verhoogt de beschikbaarheid van de noodstroomvoorziening. URL;VALUE=URI:https://www.bit.nl/news/2542/88/Onderhoud-BIT-2A-UPS-A-feed LOCATION:BIT B.V. Galileilaan 19 6716BP Ede END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Amsterdam:20191213T080000 DTEND;TZID=Europe/Amsterdam:20191213T170000 SUMMARY:Onderhoud BIT-2A UPS A-feed DESCRIPTION: Urgentie:  Gepland Getroffen diensten: - Apparatuur in BIT-2A Verwachte impact: - Risico op verminderde redundantie stroomvoorziening Klantactie vereist:  Nee Referentienummer:  164632 Samenvatting: Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de UPS in BIT-2A. Tijdens dit onderhoud zullen de batterijen van de A-feed UPS, vervangen worden door nieuwe batterijen. Details: Tijdens het vervangen van de batterijen zal er altijd minimaal één stroomfeed beschikbaar zijn. Voor dit onderhoud zal één van de vier UPS'en van de A-feed in bypass gezet worden. Dit zal naar verwachting geen onderbreking in de stroomvoorziening op de A-feed tot gevolg hebben. De overige drie UPS'en hebben meer dan voldoende capaciteit. Onze leverancier zal de A-feed voorzien van nieuwe batterijen. Met deze wijziging creëren wij bewust een leeftijdsverschil tussen de batterijen in de A-feed en die in de B-feed. Dit verschil verhoogt de beschikbaarheid van de noodstroomvoorziening URL;VALUE=URI:https://www.bit.nl/news/2541/88/Onderhoud-BIT-2A-UPS-A-feed LOCATION:BIT B.V. Galileilaan 19 6716BP Ede END:VEVENT END:VCALENDAR