Back-ups als onmisbare bescherming

Back-up

Ongeacht alle redundantie die ingebouwd is in een platform blijven er onvoorziene situaties mogelijk waarbij data toch niet meer beschikbaar is. BIT back-upt daarom zijn eigen platformen naar aparte back-upfilers en levert klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van dit back-upplatform.

Het BIT back-upplatform is geschikt als bescherming tegen incidenteel dataverlies en het kan onderdeel zijn van een disaster recovery plan. Zoals onze klanten van ons gewend zijn, zorgen we dat ook onze back-updienst superredundant is. De back-upfilers hebben interne redundantie ingebouwd door middel van onder andere dubbele voedingen en RAID-configuraties. Daarnaast zorgen we er ook nog eens voor dat uw data op twee geografisch gescheiden locaties gemirrord staat: de ene filer staat in BIT-1 en de andere in BIT-2.

Een tweede mogelijkheid is back-ups op tape. BIT wisselt op werkdagen de tapes zodat u deze door een externe partij off-site kunt laten bewaren.

Vraag een offerte aan


Retentie

Standaard houdt BIT een retentie van 5 weken aan voor zowel disk- als tapeback-ups. Het is in overleg mogelijk om de retentie te verlengen of te verkorten. U kunt zelf aangeven welke onderdelen van uw server of platform wel of niet geback-upt moeten worden; zo houdt u controle over de grootte van uw back-ups.

Incremental

BIT maakt gebruik van incremental back-ups en file back-ups. Hierdoor worden alleen die bestanden opnieuw geback-upt die anders zijn dan de files op disk. De grootte van uw back-up wordt hiermee beperkt. BIT zorgt voor read-only toegang tot de back-ups op disk. Zodoende heeft u altijd toegang tot uw back-ups en kunt u zelf individuele bestanden terugzetten als dat noodzakelijk is.

Linux/Unix

Linux en andere *nix besturingssystemen worden geback-upt met software die gebruikmaakt van Rsync over SSH. Het transport van de back-up vindt hierdoor encrypted plaats. Wanneer nodig biedt BIT hulp bij het configureren van servers zodat de data ook encrypted opgeslagen wordt.

Windows

Windows servers worden geback-upt met Acronis software. Omdat de back-ups naar met SSL beveiligde FTP-servers worden geschreven, is ook voor Windows servers het transport van de back-up encrypted.

Dedicated

BIT levert ondersteuning bij aanschaf en beheer van eigen back-up oplossingen. In situaties waarbij de hoeveelheid te back-uppen data dat vereist, er specifieke beveiligingseisen zijn of er bijzondere retentiewensen zijn, kan het interessant zijn om van een eigen back-upoplossing gebruik te maken. De specialisten van BIT denken hier graag over mee.

Wilt u meer weten?

Of wilt u een vrijblijvende rondleiding door onze datacenters? Neem dan contact met ons op via sales@bit.nl of 0318 648 688.

Offerte aanvragen