Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BIT heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de agenda staan. Voor BIT is dit niet een programma of een project maar is dit verankerd in onze manier van denken en werken. Dit houdt in dat wij met onze activiteiten rekening houden met het milieu maar ook oog hebben voor de menselijke aspecten binnen en buiten onze organisatie.

Milieu

BIT investeert fors in energiebesparing. Zo draaien bijvoorbeeld alle datacenters van BIT volledig op groene stroom die opgewekt is uit wind door windturbines (bekijk hier het groene energie certificaat: 2020, 2021 en 2022). Met 100% Nederlandse wind, van Nederlandse windmolens. Bij de productie van deze duurzame energie komt geen CO2 vrij. Ook bij de aanschaf van apparatuur wordt er rekening gehouden met het stroomverbruik. Voor zowel onze eigen apparatuur als in het advies naar onze relaties.  

Voor de koeling van de datacenters maken onze aircosystemen gebruik van buitenlucht om de temperatuur in de datacenters te koelen. De restwarmte die afkomstig is uit de datacenters wordt het naastgelegen bezoekerscentrum BIT-MeetMe verwarmd. En door gebruik te maken van afgesloten cold corridors wordt er efficiënt omgegaan met de gekoelde lucht.

Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische auto. BIT ondersteunt dit initiatief aangezien ook dit een positieve bijdrage heeft aan een schoner milieu. Bij een aantal parkeerplaatsen heeft BIT laadpalen geplaatst waarmee bezoekers hun auto kosteloos kunnen opladen.

Eerlijk zaken doen

Fairtrade staat voor eerlijke producten en zorgt ervoor dat boeren in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat de werkomstandigheden menswaardig zijn. BIT hecht eveneens veel waarde aan eerlijke prijzen en een duurzame productie. Daardoor kiezen wij tijdens onze lunch bewust voor biologische producten met een Fairtrade kenmerk en steunen hiermee tevens lokale maatschappelijke initiatieven zoals Ede Fairtrade.

Privacy

Wij vinden dat we als organisatie de verantwoordelijkheid hebben voor de diensten die wij leveren aan onze klanten. Aspecten die hierop betrekking hebben zoals onder andere het aanbieden van veilige diensten, klantenservice, bescherming van klanteninformatie en privacy zijn voor ons erg belangrijk. Zo respecteert BIT de bezoekers van onze website en gaat zorgvuldig om met de gegevens die bezoekers verschaffen. Deze worden niet verkocht, verhuurd of gedeeld met derden. Een uitgebreide privacyverklaring kunt u hier terugvinden.

Transparantie en openheid van zaken is een belangrijke factor binnen BIT.  Vanuit dat perspectief brengen wij jaarlijks een transparency report uit waarin openheid wordt verschaft over het aantal persoonsgegevens en notice-and-takedown-verzoeken (NTD) die zijn ontvangen en hoe wij vervolgens met dergelijke verzoeken omgaan.

Tevens vinden we de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Uiteraard ontvangen wij graag dergelijke bevindingen en hebben vanuit dat oogpunt een ‘Responsible Disclosure’ opgesteld.

Wij ondersteunen diverse initiatieven en verenigingen door het kosteloos aanbieden van verschillende diensten. Zo sponsoren we bijvoorbeeld Bits of Freedom, Cacert en HCC.

Ondersteuning van goede doelen

Als organisatie staat BIT midden in de samenleving en ondersteunen wij ook diverse goede doelen waaronder het Wereld Natuur Fonds. De missie van het Wereld Natuur Fonds sluit goed aan op de filosofie van BIT. In het verleden verzorgde BIT al de hosting voor het project 'Dierenbibliotheek' van het WNF. Op basis van de destijds opgedane ervaringen is besloten alle apparatuur te verhuizen naar het datacenter van BIT. BIT levert een deel van de dienstverlening als sponsoring.

Arbeidsomstandigheden

Iedere werknemer heeft recht op een gezonde en veilige werkplek en de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Bij BIT staat de werknemer centraal en stimuleren wij werknemers hun eigen kwaliteiten te benutten. Hierdoor heeft BIT een sterk personeelsbeleid en bieden we ons personeel goede arbeidsvoorwaarden. Ook nemen wij mensen in dienst met een arbeidsbeperking of handicap en waarborgen we goede arbeidsomstandigheden en voorzieningen. Dit personeelsbeleid resulteert in een laag verloop (een groot aantal medewerkers werkt al langer dan 10 jaar bij BIT) en tevreden, gemotiveerde werknemers die zich verbonden voelen met onze organisatie.

Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling

Onderwijs
Scholen en bedrijven hebben elkaar nodig om goed beroepsonderwijs te bieden. Zo begeleiden we regelmatig studenten binnen hun opleiding en proberen we onze passie en kennis van techniek over te brengen. Ook organiseren we regelmatig gastlessen en geven we rondleidingen in onze datacenters om zowel scholieren als docenten een kijkje achter de schermen te geven.

Ontwikkeling
Door het dreigende tekort aan IPv4 adressen is het van belang je als ISP hard te maken voor het implementeren van IPv6. BIT neemt actief deel aan de Nederlandse IPv6 Taskforce om deze invoering te stimuleren. IPv6 wordt bij BIT als een vast onderdeel van de dienstverlening beschouwd. Nieuwe klanten krijgen daarom standaard naast IPv4 adressen ook een range IPv6 adressen toegewezen.
BIT ondersteunt ook verschillende hackerevents en hackerspaces zoals OHM2013, SHA2017 en Nurdspace.

Ondersteuning diverse projecten
BIT ondersteunt een aantal projecten door het leveren van gratis IPv6 connectiviteit. Zo leveren wij een tweetal root-nameservers (f.root-servers.net van ISC en k.root-servers.net van RIPE NCC) IPv6 connectivity. Ook hosten wij de officiële releases server van Ubuntu Linux (releases.ubuntu.com) en de Nederlandse mirror (nl.archive.ubuntu.com) via IPv6. Aan AMS-IX bieden wij kosteloos een reeks IPv6 adressen en connectivity aan, RIPE NCC sponsoren wij ook met IPv6 connectivity.

Gedragscode Abusebestrijding
De Nederlandse cloud- en hostingsector heeft voor operators van digitale infrastructuur een gedragscode abusebestrijding gelanceerd. Deze gedragscode is in samenwerking met verschillende stakeholders van de overheid en andere organisaties ontwikkeld binnen het Platform Internetveiligheid. Met de nieuwe gedragscode wil de sector een bijdrage leveren aan een veilig en schoon internet door netwerken te beschermen tegen cybercrime, abuse en voor abuse exploiteerbare kwetsbaarheden. BIT onderschrijft de gedragscode abusebestrijding en heeft een belangrijke rol gespeeld binnen de ontwikkeling van deze gedragscode.


Dutch Cloud Community

De Dutch Cloud Community is de brancheorganisatie voor hosting-, cloud-, VOIP- en managed serviceproviders actief op de Nederlandse markt. In januari 2021 is de Dutch Cloud Community ontstaan uit de fusie van ISPConnect en DHPA, de twee brancheorganisaties van de sector. BIT heeft zich verbonden aan de gedragscode van de Dutch Cloud Community.

NBIP

Sinds de oprichting in 2002 is BIT deelnemer van de stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) welke is opgericht als uitvoeringsinstituut voor tapbevelen. Bij initiatieven zoals bijvoorbeeld de NaWas, waarbij deelnemende ISP’s gezamenlijk DDoS aanvallen aanpakken, zijn wij nauw betrokken geweest.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over ons MVO-beleid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0318 648 688 of sales@bit.nl