Freedom of Information Coalition (FOIC) stapt naar de Europese rechter

Freedom of Information Coalition (FOIC) stapt naar de Europese rechter

23-05-2022 17:03:00

FOIC-persvrijheid-ISP-europees-hof.jpg

Coalitie van providers en internet- en persvrijheidsorganisaties vraagt oordeel over blokkade RT en Sputnik

Een coalitie van providers en organisaties die opkomen voor internet- en persvrijheid vraagt de Europese rechter een oordeel te geven over de EU-breed opgelegde blokkade van de Russische staatskanalen RT en Sputnik (en anderen). Daarom dient FOIC op 24 mei een verzoekschrift in bij het Europese hof in Luxemburg.

De coalitie stelt dat de Raad van Ministers van de Europese Unie dit vergaande besluit om deze zenders te censureren heeft genomen zonder daarbij recht te doen aan de in mensenrechtenverdragen verankerde informatievrijheid. Deze vrijheid is een fundament van onze democratische samenleving. Er is in alle haast gekozen om over te gaan tot onmiddellijke censuur, zonder dat daar een onafhankelijke en zorgvuldige toetsing aan vooraf is gegaan. Dit roept vragen op over onze rechtsstaat en waar we als samenleving voor staan.

Censuur is ondemocratisch

De coalitie is ervan overtuigd dat de geblokkeerde Russische kanalen partijdig zijn, en verdedigt de inhoud dan ook niet. Wel ziet de coalitie het als haar taak de legitimiteit en proportionaliteit van de maatregelen aan de order te stellen. Het is immers de vraag of de ondemocratische censuurmaatregelen wel gerechtvaardigd zijn, zeker omdat deze maatregel internet service providers als poortwachters laat fungeren. "Desinformatie dient in een rechtsstaat niet bestreden te worden met censuur", zo motiveert algemeen secretaris van de NVJ Thomas Bruning zijn steun aan deze procedure.

“Als gevolg van de oorlog is de sanctiemaatregel razendsnel opgetuigd en unaniem aangenomen. Door het opleggen van deze maatregel beperkt de overheid het recht op informatie van alle burgers en de vrije pers in de EU.” zegt Wido Potters van BIT.

Een politiek besluit

“Dit is een politiek besluit, zonder rechtelijke toetsing” aldus Rejo Zenger van Bits of Freedom, “De beslissing om informatie ontoegankelijk te maken hoort niet in handen te zijn van onze regeringsleiders, maar in die van onafhankelijke rechters”.

“Dat ISPs door de maatregel toegang tot informatie moeten blokkeren, staat haaks op het beginsel van netneutraliteit. In de democratische rechtsstaat is een vrij en open internet absoluut noodzakelijk”, aldus Anco Scholte ter Horst, directeur van internetprovider Freedom Internet.

De klacht van FOIC beoogt de toegang tot alle informatie overeind te houden. Mensenrechten moeten naar behoren worden afgewogen bij het nemen van een besluit van deze omvang in een democratische rechtsstaat, en daarom vraag de coalitie dat het hof zich uitspreekt over de vraag of mensenrechten naar behoren zijn afgewogen bij het opleggen van deze censuurmaatregel.
---
Eerder schreven we bij BIT al een blog over deze censuurmaatregel. Bij de NOS kan je ook meer informatie vinden.