Wet- en regelgeving voor de hostingbranche

Wetten en regels

Als hostingpartij heeft u steeds vaker te maken met juridische vraagstukken. Om u een goed inzicht te geven in al deze wetten en regels specifiek voor de hostingbranche, hebben wij een pagina opgezet waar u deze informatie gebundeld terug kunt vinden.


Overzicht wet- & regelgeving voor de hostingbranche
__

A
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
AuteurswetD
DatabankenwetF
FaillissementswetT

TelecommunicatiewetV
Voorkomen van online verspreiding van terroristische contentW
Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni)
Wet Computercriminaliteit III
Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv)