Waarom outsourcen een betere optie is

Waarom outsourcen een betere optie is

01-03-2017 13:16:20

De markt verandert snel en dat heeft zonder enige twijfel een grote impact op de eisen die organisaties stellen aan IT. De IT moet hierop worden aangepast en flexibel kunnen meeschalen in die veranderingen. Door veel organisaties wordt daarom de keuze gemaakt om hun datacentercapaciteit uit te besteden en onder te brengen in een datacenter. Alleen op die manier kunnen zij zich snel aanpassen aan de continu veranderende markt, omdat ze inlopen op flexibiliteit, schaalbaarheid en de IT-kosten kunnen terugbrengen. Hieronder volgen een aantal redenen waarom outsourcen naar een datacenter de overweging waard is.

Risico’s worden beperkt

Wat als u niet meer kunt beschikken over uw bedrijfsgegevens? Of als er brand uitbreekt in het kantorencomplex waarin uw bedrijf is gevestigd? Wat zijn de gevolgen als de stroom bij u uitvalt? U wilt er natuurlijk alles aan doen om dit soort incidenten te vermijden. Met het onderbrengen van uw data in een datacenter beperkt u deze risico’s aanzienlijk en verhoogt u de continuïteit.

Informatiebeveiliging

Een andere belangrijke reden is dat bedrijven steeds vaker te maken krijgen met strengere veiligheidsmaatregelen als het gaat om informatiebeveiliging, met name bedrijven die werken met zeer vertrouwelijke gegevens. Wanneer er gekozen wordt voor outsourcing, dan is het belangrijk dat het datacenter waar u uw data neerzet de benodigde certificeringen heeft zoals ISO 27001 en NEN 7510.

Lagere energiekosten

Er worden continu nieuwe technologieën ontwikkeld om het stroomverbruik terug te dringen binnen datacenters. Restwarmte wordt gebruikt voor het verwarmen van andere ruimtes, er worden aanpassingen gemaakt in de temperatuurtolerantie van IT-apparatuur, er wordt gekoeld met buitenlucht en ga zo maar door. Datacenters zijn hierdoor vele malen efficiënter dan in-house serverruimtes. Dit is niet alleen beter voor ons milieu, maar ook nog eens kostenbesparend.

Mensen met vakkennis

Een van de belangrijkste factoren binnen een datacenter zijn de mensen. Zij hebben de technische vaardigheden en kennis in huis. Uw systemen worden 24/7 gemonitord door mensen die op specialistisch niveau zijn onderlegd. Al die apparatuur, hoe goed ook uitgevoerd, is op zichzelf niet genoeg. Het gaat er uiteindelijk om dat de techniek met begrip wordt toegepast, op een samenhangende manier, en aansluit op wat gebruikers nodig hebben.

Risicospreiding door redundantie

Alle voorzieningen binnen een datacenter zijn redundant. Dit houdt in dat alles dubbel is uitgevoerd, zowel de stroomvoorziening als de connectiviteit. Valt bijvoorbeeld een koelmachine uit, dan neemt een andere koelmachine het over. Ook bieden steeds meer datacenters een twin datacenter optie aan, waarbij data-opslag over twee datacenters wordt verspreid, met als doel de beschikbaarheid van een dienst te verhogen en schade te voorkomen. Bedrijven die maximale veiligheid eisen, gebruiken de ene locatie dan als back-up voor de andere.

Focus op kernactiviteiten

U wilt als ondernemer uw focus houden op uw bedrijfsdoelstellingen en niet met zaken die u, in tegenstelling tot uw kernactiviteiten, niet 100% beheerst. Dat kost u onnodig tijd, energie en brengt u uiteindelijk niet altijd het gewenste IT-resultaat. Tevens ontbreekt het vaak aan de nodige kennis om te kiezen voor de beste oplossingen die u, bijvoorbeeld op het gebied van kosten, zoveel mogelijk flexibiliteit geven. Bent u, of is uw IT-beheerder voldoende op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen dit specialistische vakgebied?


Door: Larissa Wiedeman