Over samenwerking tussen onderwijs en hostingbranche

Over samenwerking tussen onderwijs en hostingbranche

24-05-2013 11:38:33

De afgelopen dagen zijn er een tweetal artikelen op ISP Today verschenen over de discrepantie tussen datgene wat er op de ICT-opleidingen wordt onderwezen en datgene waar de ISP- en hostingmarkt behoefte aan heeft. Michiel Steltman van de DHPA en anderen hebben al gewezen op de verantwoordelijkheid die het bedrijfsleven hier zelf in heeft. In deze blog wil ik concrete voorbeelden geven hoe BIT invulling geeft aan deze verantwoordelijkheid en hoe de markt invulling zou kunnen geven.

Het bieden van stageplaatsen aan mbo en hbo scholieren is één van de manieren waarop wij proberen jongeren te interesseren voor een carrière in de hostingmarkt. Vaak komen de dames en heren van de beroepsopleidingen tijdens hun stage voor het eerst in aanraking met een Operating System zonder vlaggetje of appeltje en een netwerkapparaat zonder bruggetje in hun logo. Na enige gewenning is het enthousiasme voor deze alternatieven meestal groot. Het is goed voor de hostingbranche dat deze scholieren deze ervaringen mee terug nemen naar hun medescholieren én docenten.Om ook bij docenten duidelijk over het voetlicht te krijgen dat de online wereld veel groter is dan alleen Cisco en Microsoft, hebben wij afgelopen jaar een masterclass ‘Gebruik van Open Source Software’ voor IT docenten van het mbo georganiseerd. De ongeveer 20 aanwezigen hebben stuk voor stuk aangegeven meer behoefte te hebben aan dergelijke input vanuit het bedrijfsleven. Een aantal weken geleden is er voor een andere groep mbo-docenten een masterclass ‘DDoS’ gegeven. De actualiteit van het onderwerp sprak de docenten aan, de aanwezige kennis over de werking van het internet bij de docenten viel ons tegen. Er valt nog een wereld te winnen om de aandacht voor en kennis van ‘online’ bij de mbo’s te verbeteren.

Gelukkig is het mogelijk om de aandacht voor ‘online’ te verhogen. De hostingbranche kan direct invloed uitoefenen op de curricula van de mbo’s door mede te bepalen hoe de beroepscompetentieprofielen van de IT-opleidingen eruit zouden moeten zien. Die beroepscompetentieprofielen moeten door het mbo gebruikt worden en ze worden samengesteld door expertteams van ECABO. Ron Creutzburg, verantwoordelijk voor de ICT-expertteams bij ECABO, is nog op zoek naar gedreven mensen voor die expertteams die hun visie en expertise willen delen en hun maatschappelijke verantwoording willen nemen.

Verder verzorgen we regelmatig gastcolleges over IPv6 en verzorgen we rondleidingen door onze datacenters. Wij merken dat het enthousiasme groot is voor onze beroepsgroep als je er zelf gepassioneerd over praat. Soms slaat dat enthousiasme zelfs over naar de meest ingedutte leraar.

Ga eens praten met scholen in je regio en bekijk samen waar de behoefte van de scholen én van jou ligt, stuur Ron een email of biedt stageplaatsen aan. Met een beetje geluk houd je er een leuke junior aan over die al bekend is met je bedrijf. Meer samenwerking tussen het onderwijs en onze branche is in het belang van ons allemaal.