Klanten met spoed verhuizen naar BIT

Klanten met spoed verhuizen naar BIT

15-07-2013 11:51:03

De afgelopen dagen is er nogal wat reuring ontstaan in datacenterland. Veel lezers zullen er al het nodige van gehoord of gelezen hebben, anderen misschien nog niet. De geruchtenmachine gaat hard en ten gevolge van artikelen van de eeuwig hongerige pers laait het vuurtje nog wat hoger op. Na faillissement van een Belgische vestiging zijn een groot aantal klanten van een datacentergroep uit Nederland op zoek gegaan naar een nieuw huisje voor hun servers.

Er werd al iets langer met een aantal klanten gesproken over een verhuizing naar BIT. Met de ontstane perikelen zijn die verhuizingen extra snel doorgevoerd. Afgelopen weekend hebben onze datacenterbeheerders een groot aantal racks in gereedheid gebracht om snel te kunnen schakelen als dat nodig mocht blijken. En op zondag was dat ook nodig, de racks stonden klaar en uplinks naar het internet konden wij ook snel in orde maken.

Alhoewel de directe aanleiding meer dan vervelend is voor de direct betrokkenen en een deuk is in het imago van de sector, zijn wij er trots op dat we deze klanten zo snel hebben kunnen helpen. Wij zijn dan ook blij met de reacties die van de betrokken klanten hebben gekregen. De heren De Groot van HD Services: “We hebben nu ervaren dat een degelijke, zeer professionele organisatie met strakkere procedures en regels even flexibel kan zijn en de juiste klik kan geven met ons.” En Hans Verheij van Fastbyte zegt over de spoedverhuizing: “Ik ben zeer te spreken over de manier waarop BIT altijd voor de klanten klaarstaat. Met name gisteren en vandaag maken wederom diepe indruk.

Wij zijn deze en onze andere klanten dankbaar voor het vertrouwen dat ze ons schenken. Afgelopen weekend is maar weer eens gebleken dat een klein deukje in dat vertrouwen grote gevolgen kan hebben.