Groene datacenters een illusie?

Groene datacenters een illusie?

11-10-2017 16:51:31

Al een aantal jaren wordt er overwegend negatief bericht over de ecologische footprint van datacenters. Het snel groeiende dataverbruik zorgt ervoor dat datacenters in de media vaak het stempel ‘vervuilend’ krijgen. Deze negativiteit verbaast mij, aangezien datacenters juist voorlopers zijn als het gaat om duurzame en energiezuinige maatregelen.

Hoe komt het dat er in de publieke opinie vooral gefocust wordt op stroomverbruik in het datacenter en is dat wel terecht?

Van intern naar extern beheer

Eén van de voornaamste redenen dat datacenters onder een vergrootglas zijn komen te liggen, is het feit dat er de laatste jaren een verschuiving heeft plaatsgevonden van intern naar extern beheer. Hierdoor is het energieverbruik van de apparatuur geconcentreerd in datacenters en dus zichtbaarder. Het is echter niet allemaal ‘nieuw’ energieverbruik, maar voor de buitenwereld lijkt dit soms wel zo te zijn.

De ontwikkeling van intern naar extern beheer heeft er ook voor gezorgd dat de IT-manager zich pas later bewuster is geworden van het stroomverbruik. Bij intern geplaatste apparatuur komt het stroomverbruik maar zelden uit het IT-budget, waardoor een IT-manager geen inzicht heeft in de kosten en de hoeveelheid stroomverbruik. Hierdoor heeft de IT-afdeling ook nooit de druk gevoeld om te kiezen voor energiezuinige apparatuur, die vaak wat prijziger is in aanschaf. Datacenters daarentegen nemen allerlei energiebesparende maatregelen. Die maatregelen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar het levert datacenters ook een commercieel voordeel op ten opzichte van de minder energiezuinige concurrent; de dienst kan immer voordeliger aangeboden worden aan de klant.

Groene oplossingen

Energiezuinige maatregelen van datacenters kunnen een groot effect hebben, zeker omdat zij de IT-apparatuur van meerdere organisaties onder hun dak hebben. Er zijn tal van mogelijkheden die van een datacenter een groen datacenter maken. Een aantal maatregelen die datacenters treffen om energie te besparen zijn:

  • Servers koelen met buitenlucht: een eenvoudige manier om het verbruik terug te dringen, wat bij lokale IT-apparatuur vaak niet mogelijk is in verband met de constructie van het gebouw. Bij grote datacenters is dit echter wel goed mogelijk.
  • Closed Cold Corridors: deze gaan efficiënter om met gekoelde lucht. Je kunt het zien als een soort dak dat over koude delen in een ruimte wordt geplaatst. Het resultaat is dat er minder koude lucht ontsnapt, waardoor er efficiënter kan worden gekoeld.
  • Hergebruiken van restwarmte: door de enorme aantallen servers die warmte produceren, kan de restwarmte gebruikt worden om de overige ruimten van het pand te verwarmen.
  • Aggregaten op aardgas: ieder datacenter heeft een noodplan voor eventuele stroomstoringen. Het is mogelijk om aardgas te gebruiken voor deze aggregaten, wat biologisch afbreekbaar is en geen zwavel en aromaten bevat.
  • Ultrasoon bevochtigen: datacenters gebruiken vaak stoombevochtiging om statische elektriciteit die schade kan veroorzaken tegen te gaan. Ultrasoon bevochtigen is echter een veel zuinigere manier, het bespaart maar liefst 95 procent!


Er wordt in datacenters inderdaad veel stroom verbruikt, maar daar staat tegenover dat zij voorop lopen wat betreft energiebesparende maatregelen. Ondanks dat sommige maatregelen misschien maar een beperkte impact hebben, is het door de grootte van een datacenter vaak toch interessant om ze te implementeren. Dat is bij kleine serverruimtes vaak niet het geval. Zijn groene datacenters dan een illusie? Ik vind van niet!

Door: Alex Bik