Groen, groener, groenst!

Groen, groener, groenst!

31-03-2010 16:45:03

Uiteraard is het BIT-grEenMAIL-filter een 1 april grap, we hebben een flink aantal reacties ontvangen en willen graag iedereen bedanken die aandacht heeft geschonken aan deze geslaagde grap. Hieronder het originele bericht:

Zoals de trouwe lezer van dit weblog al zal weten, streven wij bij BIT ernaar om alle diensten zo groen mogelijk te leveren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we verantwoord met koeling omgaan in de diverse colocatie-ruimtes en dat we alle benodigde stroom groen inkopen bij onze leverancier.  Echter kan het ons niet groen genoeg zijn, daarom hebben we in de afgelopen maanden nogal wat onderzoek gedaan naar mogelijkheden om ons datacenter groener te laten opereren.

Vorig jaar rond deze tijd verscheen een artikel op CNET.com over de carbon-footprint van een spambericht:

The average greenhouse gas emission associated with one spam message is 0.3 grams of CO2, about the same as driving three feet in equivalent emissions. When multiplied by the 62 trillion spam e-mails sent globally, that is like driving around the Earth 1.6 million times.

Tevens zagen we eerder al berichten over de ecologische gevolgen van het zoeken met bijvoorbeeld Google:

Performing two Google searches from a desktop computer can generate about the same amount of carbon dioxide as boiling a kettle for a cup of tea, according to new research.

Door dit soort onderzoeken ontstond in het wekelijks overleg op de afdeling engineering het idee om eens te onderzoeken hoeveel stroom een gemiddeld e-mail bericht nu echt verbruikt. De eerste resultaten waren indrukwekkend en na een periode van testen, meten en heel veel rekenwerk hebben we geconcludeerd dat we met een simpele maatregel het energieverbruik van ons mailplatform én van de machines op klantlocaties  eenvoudig kunnen verlagen.

Met ingang van het tweede kwartaal van 2010 zal BIT zijn e-maildiensten aanpassen,  uitgaande en inkomende e-mailberichten zullen door ons in-house ontwikkelde BIT-grEenMAIL™-filter gehaald worden, dit filter zal ervoor zorgen dat de carbon-footprint van een e-mailbericht gereduceerd wordt. Het filter is uitvoerig getest met productie-data en levert een gemiddelde reductie van ongeveer 35% met uitschieters naar 85-90% op!

Maar hoe werkt dit nu allemaal ? Aangezien BIT voornamelijk de zakelijke markt bedient, hebben we te maken met veel klanten die zowel Nederlands- als Engelstalige disclaimers onder hun e-mailberichten plaatsen, deze disclaimers zijn in de meeste gevallen (> 80%) vele malen groter dan het bericht zelf. Het BIT-grEenMAIL™-filter bekijkt alle passerende e-mailberichten en zal indien nodig de disclaimer vervangen door een URL waar de disclaimer te lezen is. Tevens zal het BIT-grEenMAIL™-filter e-mails met HTML-opmaak vervangen door een plaintext variant en in het bericht een URL-verwijzing naar de locatie met de originele HTML-content plaatsen. Afhankelijk van de taal van het originele bericht zal de begeleidende tekst in het Nederlands of het Engels zijn, we zijn voornemens om deze begeleidende tekst ook in het Duits, Frans en Spaans aan te bieden.

Een voorbeeld van een e-mailbericht met disclaimer en HTML opmaak:

Hi,

Op 31 maart 2009 schreef Mark:
> Lijkt mij een goed idee, kunnen we morgenochtend hier een kort
> overleg over houden voordat we alles in werking stellen?

Akkoord, ik stel voor om dit rond 9u ‘s ochtends te doen.


Met vriendelijke groet,
Emil Willems – BIT BV

DISCLAIMER
===========
De informatie van deze e-mail en de eventueel bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en kan juridisch beschermd zijn. Het is uitsluitend bedoeld voor degene(n) aan wie het gericht is of degene(n) die geautoriseerd zijn om het bericht te ontvangen.

Indien het bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de inhoud ervan niet te lezen, en het bericht aan ons terug te sturen. In dat geval wijzen wij u er tevens op dat het kopiëren, verspreiden of elke andere be- of verwerking van de inhoud van de e-mail en zijn bestanden strikt verboden is en zelfs onrechtmatig kan zijn.

Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending. Mocht u de e-mail niet correct hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons, met vermelding van de naam en het adres van de afzender om vervolgens de e-mail te verwijderen.

De auteur van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de hem/haar beschikbaar gestelde informatie. De gegeven informatie en/of het verleende advies kunnen echter nooit een aanleiding zijn om onze aansprakelijkheid in te roepen. Wij zijn enkele gebonden indien dit in het bericht expliciet is vermeld en voor zover deze toezegging bevestigd is door een geldig ondertekend document. E-mail die vanuit of naar het bovenvermelde e-mail adres van de afzender wordt gestuurd, kan door ons gelezen en bewaard worden.

Tenslotte wijzen wij u er op dat wij niet verantwoordelijkheid zijn voor virussen die de email mogelijk bevat.

Hetzelfde bericht nadat BIT-grEenMAIL™ z’n ding heeft gedaan:

> BIT-grEenMAIL™ heeft de carbon-footprint van deze e-mail gereduceerd.
> Originele e-mail: https://greenmail.bit.nl/?did=70fe8ce8aef53

Hi,

Op 31-03-2009 schreef Mark:
> Lijkt mij een goed idee, kunnen we morgenochtend hier een kort
> overleg over houden voordat we alles in werking stellen?

Akkoord, ik stel voor om dit rond 9u 's ochtends te doen.

--
Met vriendelijke groet,
Emil Willems - BIT BV

Zoals je ziet is de totale grootte van het e-mailbericht flink gereduceerd, dit zorgt ervoor dat er verderop in onze spamfilter- en virusscanplatforms minder rekenkracht nodig is om de berichten te verwerken. Ook zal de e-mail sneller afgeleverd kunnen worden (minder data om te versturen), wat ook nog eens een voordeel voor onze klanten en hun relaties oplevert!

Deze nieuwe dienst zal standaard voor alle klanten van BIT geactiveerd worden, wanneer u onverhoopt niet wenst bij te dragen aan een beter milieu, dan kunt u contact opnemen en zullen we alle e-mailberichten van en naar u ongefilterd doorlaten.

Wil je meer weten?

Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen hebben, of benieuwd zijn naar de exacte werking van BIT-grEenMAIL™. Neem dan contact met ons op via sales@bit.nl of 0318 648 688.