Voortgang van datacenter BIT-2C

Voortgang van datacenter BIT-2C

30-07-2010 13:53:15

Begin juni schreef ik op dit weblog dat er een begin gemaakt was aan het inrichten van datacenter BIT-2C. Inmiddels zijn we alweer ruim een maand verder en is er veel veranderd in de tussentijd:

Computervloer

De verhoogde computervloer is gelegd, waardoor de ruimte nu echt op een serverruimte is gaan lijken. Alle stroom- en netwerkbekabeling is weggewerkt onder deze vloer.

Stroomvoorziening

 Er is hard gewerkt aan de stroomvoorziening in BIT-2C. Door de gehele ruimte zijn stroomkabels gelegd, er zijn groepenkasten geplaatst en op de plekken waar racks komen te staan zijn stopcontacten aangelegd. Ook zijn er twee UPS-sets geplaatst die ervoor zorgen dat de apparatuur in de ruimte bij uitval van de netspanning blijft werken totdat de aggregaten op toeren zijn. Op de foto rechts is een set accu’s behorende bij één van de UPS-sets te zien.

Koeling

In de ruimte is een zevental computairs geplaatst. Deze computairs krijgen vanaf de koelmachines op het dak koud water aangevoerd, en gebruiken dit om lucht af te koelen en vervolgens de ruimte in te pompen.  Om voldoende redundantie in de koelinstallatie te behouden is er een derde koelmachine op het dak geplaatst.

Blusinstallatie

In de gasblusruimte zijn extra flessen met blusgas geplaatst om ook BIT-2C bij een brandmelding te kunnen blussen. Net als in BIT-2A en BIT-2B zullen we in BIT-2C gaan blussen met een inert gas. Het voordeel hiervan is dat dit niet schadelijk is voor mens en apparatuur.

Racks


De eerste rij racks is inmiddels afgeleverd en geplaatst. Uiteraard wordt ook in BIT-2C gebruik gemaakt van closed cold corridors, waardoor de koelcapaciteit optimaal benut wordt. Op de foto hiernaast is deze rij racks te zien. Meer rijen met racks zullen in de loop der tijd de serverruimte bijgeplaatst gaan worden. Alle bekabeling voor deze racks (zowel voor stroom als voor koeling) is inmiddels gelegd, zodat deze rack nu klaar zijn voor gebruik.

Oplevering

Komende week zullen wij de installaties gaan testen: er zullen loadbanks geplaatst worden. Deze zullen voor veel stroomverbruik en warmte zorgen, zodat we de stroomvoorziening en de koelinstallatie kunnen testen. Als deze tests succesvol verlopen, kunnen daarna de eerste klanten hun apparatuur gaan plaatsen in BIT-2C.

Wilt u meer weten?

Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie of voor het plannen van een rondleiding. U kunt ons bereiken via 0318 648 688 of sales@bit.nl