Vijf vooroordelen over colocatie ontkracht

Vijf vooroordelen over colocatie ontkracht

29-01-2018 14:20:54

Elke organisatie wil productief kunnen werken vanaf ieder apparaat en op iedere locatie. Om dit te bereiken hebben ze een betrouwbare en flexibele IT-omgeving nodig. Het liefst tegen zo laag mogelijke kosten. Colocatie is hiervoor een mooie oplossing. In de praktijk kom ik echter regelmatig een aantal vooroordelen over colocatie tegen, zoals dat het een dure en niet flexibele oplossing is. IT-afdelingen kiezen er vervolgens voor om de IT in eigen huis te houden. Is dit inderdaad de beste keuze? In deze blog wil ik een aantal vooroordelen ontkrachten.

1.    Colocatie is kostbaar

Mensen vergeten vaak welke kosten er allemaal komen kijken bij het in huis houden van IT-apparatuur. De infrastructuur die hiervoor nodig is, is enerzijds kostbaar en anderzijds ook behoorlijk complex. Zeker wanneer het op een gelijkwaardig niveau onderhouden moet worden als bij een datacenter. Denk maar eens aan goede noodstroomvoorzieningen (UPS’en), aggregaten en de koelingsinfrastructuur. Om IT op een hoog niveau in huis te houden, is de investering in veel gevallen net zo hoog als de facturen voor tien jaar colocatie. En dan heb ik het nog niet eens over het aantal mensen dat nodig is om de servers 24/7 draaiende te houden. De arbeidskosten om personeel op ieder moment van de dag oproepbaar te houden worden zwaar onderschat. 

Daarnaast worden de running costs over het hoofd gezien. Zeker als we kijken naar de stroomkosten. Kleine ondernemingen hebben meestal geen duidelijk zicht op wat energie nu eigenlijk kost. Bovendien wordt er bij veel organisaties een vals beeld geschept van de daadwerkelijke IT-kosten, omdat de stroomkosten ten laste komen van facilitaire budgetten. Deze kosten worden dus niet eens meegerekend in het IT-budget.

2.    Colocatie is niet duurzaam

Datacenters hebben over het algemeen een slechte naam op het gebied van duurzaamheid. Er wordt al jaren geroepen dat datacenters enorme milieuvervuilers zijn. Ja, een datacenter is een groot energiegebruiker, maar gebruikt niet meer energie dan de gecombineerde IT op eigen locaties. Sterker nog een datacenter treft zoveel maatregelen, dat juist de keuze voor colocatie bijna altijd duurzamer is. Waar komt dit vooroordeel dan toch vandaan? Al het energieverbruik van de apparatuur van verschillende bedrijven is binnen een datacenter geconcentreerd en valt dus veel meer op. Echter treffen datacenters MVO-maatregelen die voor een onderneming niet haalbaar zijn. Een kostbare maatregel die procentueel beperkt energiebesparing oplevert, is voor een enkel bedrijf niet interessant en voor een datacenter met het geconcentreerde gebruik wel. Voorbeelden van maatregelen bij datacenters zijn closed cold corridors, 100% duurzaam opgewekte energie, aggregaten gevoed door brandstof uit gas en ultrasone bevochtiging.

3.    Colocatie is absoluut niet flexibel

Er wordt weleens gezegd dat colocatie niet flexibel is. Wanneer men alles op locatie houdt, dan denken zij meer keuze te hebben. Enerzijds levert u bij colocatie misschien wel wat flexibiliteit in bij bijvoorbeeld de keuze in racks. Anderzijds krijgt u er veel flexibiliteit voor terug. Denk maar eens aan gebrek aan ruimte. In een datacenter kunt u gemakkelijk op- en afschalen. Dit gaat op eigen locatie veel minder gemakkelijk, simpelweg omdat binnen een kantoor niet oneindig ruimte beschikbaar is voor IT-apparatuur.

Daarnaast hebben datacenters veel mogelijkheden om additionele diensten af te nemen, zowel bij het datacenter zelf als bij partners. Denk hierbij aan hybride cloudinfrastructuur, back-up diensten, managed netwerkdiensten, load balancing, et cetera. Bovendien kunnen deze diensten ook nog naar eigen keuze ingericht worden. 

4.    Mijn apparatuur moet in Amsterdam ondergebracht worden

Velen denken nog altijd dat het netwerk zich op korte afstand van de AMS-IX moet bevinden en dus in of rondom Amsterdam geplaatst moet worden. Dit is niet zo’n vreemde redenatie, maar wel als we het over de afstanden in Nederland hebben. De 50 kilometer extra naar een datacenter buiten de Amsterdamse regio wordt met de snelheid van het licht overbrugd. Daar merken uw datapakketjes niets van. Verder heeft u maar beperkt invloed op de routes die het verkeer neemt over internet. U kunt wel ‘op de AMS-IX’ zitten, maar u heeft geen of beperkt invloed op hoe de gebruikers bij uw netwerk komen.

Bovendien zijn er redenen om juist niet voor een Amsterdams datacenter te kiezen. Allereerst geldt voor datacenters buiten Amsterdam dat de verbindingen naar het internet veelal redundanter zijn geregeld. Dit komt doordat zij verbindingen naar meerdere internet exchanges hebben liggen en/of meerdere transit providers gecontracteerd hebben. Tevens is de spreiding van glasvezelkabels beter buiten Amsterdam. Binnen Amsterdam loopt de bekabeling heel dicht langs elkaar. Dit betekent dat wanneer er wordt gebouwd, en dat gebeurt hier veel, het niet ondenkbaar is dat tijdens bouwwerkzaamheden uw redundante glasvezels tegelijkertijd beschadigd raken. Reparaties hiervan kosten vele uren.

5.    Ik kan het allemaal zelf wel

Er wordt onderschat wat er allemaal komt kijken bij het onderhouden, beheren en monitoren van IT-infrastructuren. Het kost ontzettend veel tijd, vraagt veel mankracht en vereist veel gespecialiseerde kennis. Zeker wanneer u de continuïteit wilt waarborgen op hetzelfde niveau als in een datacenter. Binnen een datacenter zijn mensen één van de belangrijkste factoren. Zij hebben de juiste technische kennis, vaardigheden en ervaring. Daarnaast beschikken zij over de juiste middelen en tooling om hun kennis dagelijks in de praktijk te kunnen brengen. Het is vrijwel niet haalbaar om al deze gespecialiseerde techneuten in huis te halen. 

Wanneer u kiest voor colocatie, bent u verzekerd van continuïteit en connectiviteit. Tevens worden uw spullen met de juiste technische kennis en tooling onder handen genomen. Kortom, de overstap naar colocatie biedt vele voordelen op zowel de korte als lange termijn. Door: Wido Potters