Sleepwetfestival ‘Niks te verbergen’

Sleepwetfestival ‘Niks te verbergen’

09-03-2018 08:32:03

Wat willen de geheime diensten van ons weten? Hoe willen ze dat precies te weten komen en wat zijn de risico’s? Het sleepwetfestival ‘Niks te verbergen’ in Nijmegen, geeft op zaterdag 17 maart openheid van zaken door een dag- en avondvullend programma te bieden met activiteiten voor zowel jong als oud.

Op 21 maart wordt het referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Zoals u in eerdere berichten van ons heeft kunnen lezen is BIT om verschillende redenen tegen deze grootschalige manier van tappen. Hieronder nog even in het kort benoemd.

De veiligheid van internet verzwakt

Diensten hebben geen baat meer bij het melden van vulnerabilities waardoor systemen kwetsbaar blijven. Een recent voorbeeld daarvan is de WannaCry worm waardoor ziekenhuizen en de Rotterdamse haven plat werden gelegd.

Schending van de mensenrechten

Duizenden organisaties moeten straks data afstaan en hun netwerken tapbaar maken. Deze gegevens mogen gedeeld worden met landen waar mensen onderdrukt worden. Zelfs Amnesty International spreekt zich uit tegen deze sleepwet.

Verzwakking van de internationale concurrentiepositie

De wet maakt het vestigingsklimaat qua privacy-, beveiligings- en financieel perspectief voor bedrijven, en specifiek internetbedrijven waaronder start-ups, minder aantrekkelijk. Dit heeft directe gevolgen voor een bedrijf als BIT dat vooral diensten levert aan dergelijke bedrijven.

Stabiliteitsproblemen in de communicatie-infra

Het plaatsen van de huidige, veel kleinschaliger taps, zorgen al voor stabiliteitsproblemen. Dat is een verontrustende gedachte als het om onze communicatie-infra gaat waarover bijvoorbeeld ook oproepen naar het 112-noodnummer gaan.

En dit is slechts een beperkt deel van de gevolgen van de Wiv zoals deze nu bedoeld is. Voor ons genoeg reden om ons tegen deze wet uit te spreken en initiatieven te ondersteunen waarbij mensen bewust worden gemaakt van de gevolgen. Eén van die initiatieven is het hierboven genoemde sleepwetfestival ‘Niks te verbergen’ dat plaatsvindt op zaterdag 17 maart.

Volg de debatten, speedtalks en workshops en zorg dat u goed beslagen ten ijs komt wanneer u uw stem uitbrengt op 21 maart.