Persbericht: Geen uitstel Wiv leidt tot kort geding

Persbericht: Geen uitstel Wiv leidt tot kort geding

18-04-2018 08:33:11

Datacenter BIT bereidt samen met een coalitie van journalisten, advocaten, NGO’s en IT- en techbedrijven een rechtszaak voor tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De coalitie, bestaande uit Bits of Freedom, Privacy First, het NJCM, de NVSA, Free Press Unlimited, Greenpeace International, Waag, BIT, Voys, Speakup en het Platform Bescherming Burgerrechten, is van plan de overheid in een kort geding te dagvaarden als de invoering van de wet, die gepland staat op 1 mei 2018, niet uitgesteld wordt. Hiervoor stuurt de coalitie vandaag een open brief naar de Nederlandse overheid, waarin wordt gevraagd om de invoering van de Wiv uit te stellen. Op zijn minst tot na het moment dat de wijzigingen in het parlement besproken zijn.

Voorstellen opnieuw besproken in Tweede en Eerste Kamer

De Wiv bevat enkele fundamentele problemen en is op bepaalde onderdelen in strijd met mensenrechten. Bij het referendum over de Wiv afgelopen 21 maart heeft de meerderheid van de stemmers dan ook nee gezegd tegen de wet. Om deze reden heeft de regering enkele voorstellen voor wijzigingen gedaan. Dit betekent dat er opnieuw in de Tweede en Eerste Kamer gediscussieerd zal worden over de voorstellen. 

Zorgen omtrent sleepnet worden niet weggenomen

Alex Bik, CTO bij BIT, zegt hier het volgende over: “Allereerst worden onze zorgen niet weggenomen met de voorgestelde wijzigingen, die onder meer betrekking hebben op het ‘sleepnet’ en de uitwisseling van gegevens met buitenlandse geheime diensten. Daarnaast is het een omgekeerde wereld om een wet eerst door te voeren en deze daarna pas te wijzigen. Hiermee worden onschuldige burgers en de digitale economie niet gespaard.”