Kort geding tegen invoering van ongewijzigde Wiv

Kort geding tegen invoering van ongewijzigde Wiv

17-05-2018 12:34:40

Op 7 juni 2018 is het eerder aangekondigde kort geding tegen de invoering van de ongewijzigde Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). BIT als onderdeel van de coalitie die verder bestaat uit Bits of Freedom, Free Press Unlimited, Greenpeace, Mijndomein, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Privacy First, SpeakUp, Stichting Platform Bescherming Burgerrechten, Stichting Waag Society en VOYS dagvaardt de Staat inzake de invoering van de Wiv. Na de uitkomst van het referendum zou het kabinet de wet aanpassen, echter wordt deze toch ongewijzigd ingevoerd.

Op 21 maart jl. hebben stemgerechtigden hun mening gegeven over de wet. De uitslag liet zien dat de meerderheid tegen was. Het kabinet heeft daarop aangegeven een aantal aanpassingen door te voeren in de wet. Vooralsnog heeft het kabinet besloten de wet per 1 mei ongewijzigd in werking te laten treden. De eisers willen dat de twee belangrijkste pijnpunten in de Wiv, het ‘sleepnet’ en de uitwisseling van (ongeëvalueerde) data met buitenlandse diensten, worden opschort totdat hierover in de Tweede en Eerste Kamer is gesproken.

De zitting vindt plaats op 7 juni 2018 om 10.00 uur in de rechtbank van Den Haag en is openbaar.

De dagvaarding vindt u hier.