Achtergronden bij het stroomonderhoud van 12 juli

Achtergronden bij het stroomonderhoud van 12 juli

25-07-2008 12:19:56

Zoals bekend testen we bij BIT maandelijks de juiste werking van de aggregaten. Zo ook op dinsdag 18 februari. Tijdens deze test gaven de UPS-en aan de aangeboden spanning (op dat moment afkomstig van de aggregaten) af te keuren. Omdat we deze melding niet kregen tijdens netbedrijf werd de oorzaak in eerste instantie gezocht in de aggregaten. Daarom zijn op donderdag 21 februari de aggregaten gestart en zijn er metingen verricht. Hierbij zijn geen problemen aan het licht gekomen.

Op 19 maart melden de UPS-en een spanningsdip. De storingsdienst heeft daar op dat moment geen verklaring voor. De aggregaten zijn niet gestart, er is niet omgeschakeld en er is geen stroomstoring geweest. Daarom wordt besloten het jaarlijkse onderhoud aan de elektrische installatie (wat onder andere bestaat uit een thermografisch onderzoek) naar voren te trekken en zo snel mogelijk uit te voeren.

Dit onderhoud wordt uitgevoerd op 3 april. Tijdens deze werkzaamheden worden warmtebeeld-foto’s gemaakt (zoals hieronder te zien is) van de verschillende onderdelen van de installatie en worden kunststof beschermkappen verwijderd. De trillingen die hierdoor in de kast ontstaan vormen blijkbaar de druppel die de emmer doet overlopen, want op dat moment begint er het een en ander in de kast te vonken en knetteren. Een van de bouten waarmee een 4x1000A schakelaar op de koperen spanningsrails is gemonteerd blijkt niet goed vast te zitten en is inmiddels roodgloeiend. De warmtebeeld camera constateert een temperatuur van ruim 700 graden celcius. Er wordt spoedonderhoud uitgevoerd en het probleem wordt – gelukkig zonder downtime – opgelost. Dat wil zeggen: het werkt weer, maar zowel de schakelaar als de koperen strip waarmee hij is aangesloten zijn heet geworden, dus die moeten voor de zekerheid worden vervangen tijdens een onderhoud.

En tijdens dat onderhoud kunnen dan gelijk alle andere bouten worden nagelopen. Dat onderhoud wordt lastig: de schakelaar schakelt om tussen netspanning en aggregaten, dus om veilig te kunnen werken zullen beide uitgeschakeld moeten worden. Maar overal de spanning af is bij BIT natuurlijk geen optie, dus moet er iets slims bedacht worden.

Gelukkig komt de kastenbouwer met een plan. Het voorstel is om een tijdelijk aggregaat neer te zetten, tijdelijke verdeelkasten en de UPS-en en de koelinstallatie tijdens het onderhoud van spanning te voorzien met behulp van speciale ‘zekeringen’, zoals hiernaast getoond wordt. Op die manier blijft de hele installatie onder spanning, terwijl de ATS kast spanningsloos gemaakt kan worden. Nadat alle betrokken partijen hier kritisch naar gekeken hebben wordt een meeting gepland met alle betrokken partijen: BIT, de installateur, de importeur van de UPS systemen, de kastenbouwer en de leverancier van de aggregaten. Hier komen nog een tweetal voor BIT belangrijke wijzigingen naar voren:

  1. BIT wil twee aggregaten in plaats van één
  2. het onderhoud moet ‘s nachts uitgevoerd worden

Vervolgens wordt de hele operatie in gang gezet. Na de nodige voorbereidingen gaan we in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 juli aan de gang. Het team bestaat uit mensen van BIT, de installateur van onze stroomvoorziening, mensen van de kastenbouwer en de importeur van de UPS-en. De werkzaamheden verlopen redelijk voorspoedig. De schakelaar wordt vervangen en alle bouten worden met een momentsleutel nagelopen. Als na afloop nog 1x de omschakeling naar de aggregaten wordt getest, blijkt er toch nog een bout niet goed vast te zitten. En dat terwijl de hele kast nagelopen had moeten zijn. Degene die verantwoordelijk was voor het betreffende deel van de kast wordt voor zijn eigen bestwil naar buiten gestuurd en er wordt geconstateerd dat er geen tijd meer is om binnen het onderhoudsvenster de hele operatie nog een keer uit te voeren, met nog een nacht (spoed-)onderhoud als gevolg.

In de nacht van 12 op 13 juli wordt hetzelfde onderhoud dus nogmaals uitgevoerd, alleen hoeft er dit keer geen schakelaar vervangen te worden. Wel moet er een koperen strip die door het vonken is aangetast schoon en glad gemaakt worden en wordt de betreffende bout natuurlijk vervangen. Na afloop van dit onderhoud wordt alles nogmaals getest en dit keer OK bevonden.