Hostingsector publiceert gedragscode abusebestrijding

Hostingsector publiceert gedragscode abusebestrijding

29-12-2018 13:25:46

gedragscode-abusebestrijding-hosting.jpg

Nederland staat hoog op de internationale lijsten als het gaat om internetmisbruik. Ondanks diverse initiatieven die genomen worden is die ranking nog steeds te hoog. Dit schaadt onze reputatie als digitale toegangspoort en veilige plek om online zaken te doen. Vanuit de overheid wordt er regelmatig te kennen gegeven dat zij hierdoor internetvrijheid aan banden willen leggen. De Nederlandse cloud- en hostingsector wil zelf de verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor schone netwerken.

Gedragscode abusebestrijding

Sinds kort heeft de sector een gedragscode abusebestrijding gepubliceerd om een bijdrage te leveren aan het schoon en veilig houden van Nederlandse netwerken en servers. De code is in samenwerking met het bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties  ontwikkeld en richt zich op operators van digitale infrastructuur zoals onder andere hostingproviders, cloudproviders, datacenters, e.d. Door de NBIP is tevens Abuseplatform.nl opgezet waar providers informatie kunnen vinden over abuse binnen hun eigen netwerken en systemen.


BIT onderschrijft de nieuwe gedragscode abusebestrijding en heeft een belangrijke rol gespeeld binnen de ontwikkeling hiervan. Er waren al een aantal codes die specifieke aspecten rondom abuse adresseren; zoals de NTD-code (Notice and Takedown) en MANRS (Mutually Agreed Norms for Routing Security). De gedragscode Abusebestrijding is een aanvulling op deze bestaande codes en wordt onder meer ondersteund door ISPConnect, DHPA en de VVR.

Om aan de gedragscode te voldoen moeten er een aantal stappen genomen worden. Eén daarvan is het verwerken van abusemeldingen, wat vaak een tijdrovende taak is. Met AbuseIO kunnen providers gemakkelijk, snel en geautomatiseerd abusemeldingen verwerken, eindgebruikers informeren en misbruik detecteren en verwijderen. AbuseIO is open source software die bij BIT is ontwikkeld en inmiddels door enkele honderden partijen wordt ingezet.