Reactie op aankondigingen Minister Grapperhaus over kinderporno

Reactie op aankondigingen Minister Grapperhaus over kinderporno

13-12-2018 15:04:09

hosters-kinderporno-abusebestrijding-internet.jpg
Vandaag doet Minister Grapperhaus een aantal aankondigingen inzake de strijd tegen kinderporno op internet. Hij kondigde tijdens een ECP-bijeenkomst vier maatregelen aan:


1.    Onderzoek van TU Delft naar netwerken waar kinderporno wordt gehost;

2.    Een hash-database die het meldpunt kinderporno ter beschikking zal stellen aan image hosters;

3.    Onderzoek naar mogelijkheden tot bestuursrechtelijke maatregelen tegen hosters van kinderporno;

4.    Een addendum bij de gedragscode Notice & Take Down (NTD), gericht op kinderporno.

 
BIT steunt het initiatief van de sector en de minister om extra maatregelen te nemen in de strijd tegen kinderporno en onderschrijft het addendum.

We zijn blij om te horen dat er aanvullende maatregelen tegen online kinderporno worden genomen. Het is onvoorstelbaar dat slachtoffers geconfronteerd kunnen blijven worden met dit strafbare materiaal. De internetsector is groot in Nederland en helaas wordt er ook relatief veel kinderporno gehost. Deze rommel staat met name in de netwerken van een handvol 'bad hosters'. Het onderzoek van de TU Delft en de aanscherping van de gedragscode NTD gaan helpen hen te identificeren. Het is vervolgens de taak van de overheid om werk te maken van het aanpakken van deze kleine groep die de internetsector in z’n geheel een slechte naam geeft.

Als mede-auteur van de gedragscode abusebestrijding gaan wij een stap verder dan Grapperhaus. BIT is sterk voorstander van een harde aanpak richting bad hosters. Op voorwaarde dat er voldoende middelen bij de overheid voor vrijgemaakt worden, biedt het huidige palet aan wet- en regelgeving ook al mogelijkheden om deze bad hosters aan te pakken. Dit zou veel sneller tot resultaten kunnen leiden. Bovendien levert deze aanpak niet de praktische problemen op die wij zien in de voorgestelde maatregelen. De voorgestelde maatregelen zijn technisch bijzonder ingewikkeld dan wel onmogelijk en niet het precisie-instrument dat nodig is om deze groep aan te pakken.

Tevens helpt BIT als initiatiefnemer van AbuseIO andere providers met software in de strijd tegen abuse in het algemeen en kinderporno in het bijzonder. Met InternetSchoon.nu verschaffen we concrete tips voor IT-professionals om hun netwerk schoon te houden.