BIT organiseert IPv6 bijeenkomst op 27 mei 2011

BIT organiseert IPv6 bijeenkomst op 27 mei 2011

04-05-2011 14:46:49

Op 27 mei 2011 organiseert BIT een bijeenkomst over IPv6 voor klanten en geïnteresseerden.

Met het oog op de aankomende World IPv6 Day hebben wij enkele weken geleden een (korte) enquête over IPv6 uitgevoerd onder een aantal van onze klanten. De resultaten hiervan hebben ons doen besluiten om een informatiebijeenkomst over IPv6 te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij proberen de meest urgente vragen over IPv6 die uit de enquête naar voren zijn gekomen te beantwoorden.

Wij willen benadrukken dat er geen serieuze alternatieven zijn voor IPv6 om het aankomende tekort aan IPv4 adressen op te vangen. Als u nog geen start heeft gemaakt met de implementatie van IPv6, dan zult u dat op de kortst mogelijke termijn moeten gaan doen. Op de bijeenkomst zullen wij u praktische handvatten bieden om daarmee een begin te maken.

De (gratis) bijeenkomst zal op vrijdagmiddag 27 mei 2011 door BIT georganiseerd worden in ons datacenter BIT-2D aan de Galileïlaan 19 te Ede met het onderstaande programma*:

12.30: Inloop en lunch
13.30: Welkomst
13.45: Introductie IPv6
14.30: Hardware-ondersteuning
15.00: Pauze
15.20: Stappenplan implementatie IPv6
16.15: Paneldiscussie
16.45: Borrel

U kunt zich hier inschrijven.

Naast onze klanten zijn ook andere geïnteresseerden welkom op deze bijeenkomst. Voelt u zich dan ook vrij om anderen te attenderen op dit bericht. Wij rekenen op een grote opkomst!

* Het programma is nog aan verandering onderhevig. Zeer binnenkort presenteren wij hier de namen van de sprekers en de titels van hun presentaties.