Duurzaamheid in de IT: draag jouw steentje bij

Duurzaamheid in de IT: draag jouw steentje bij

18-03-2019 13:57:01

duurzaamheid-ict.jpg

Vandaag de dag wordt groene bedrijfsvoering steeds belangrijker. Men kan op vele manieren bijdragen aan verduurzaming. Bijvoorbeeld door minder vlees te eten, minder met de auto te rijden of korter te douchen. Maar ook in de IT spelen we een rol bij verdere verduurzaming. Elke organisatie leunt op een onderliggende infrastructuur, of dat nu in een privaat datacenter staat of ergens anders. En daar is vaak nog veel winst te behalen. Zowel individuele organisaties als datacenters zijn in staat maatregelen te treffen die bijdragen aan een groenere wereld. Hoe zit dat?

Schaalgrootte

Datacenters zijn grote energieverbruikers. Maar door de hoge concentratie aan apparatuur is het mogelijk duurzaamheidsmaatregelen te treffen die voor een enkel bedrijf om bedrijfseconomische redenen niet haalbaar zijn, of in ieder geval geen noemenswaardige besparing opleveren. Zelfs een beperkte procentuele afname van het stroomgebruik levert datacenters een significante kostenbesparing op, een verbeterd bedrijfsimago én een bijdrage aan een duurzamere samenleving. De schaalgrootte maakt het voor datacenters dus juist aantrekkelijk om maatregelen te treffen. Als organisatie is het daarom een duurzame keuze om de overstap naar een datacenter te maken.

Inzicht leidt tot bewustzijn

Meten is weten, maar nog niet iedereen heeft dat helder op het netvlies staan. Het is voor alle organisaties van belang om verbruik te meten. Hiermee wordt inzichtelijk waar ruimte voor verbetering is. De eerste stap die veel organisaties in elk geval al kunnen zetten is om onnodige hardware op tijd uit te schakelen. Ontwikkel- en testomgevingen blijven vaak ongemerkt nadat het project gereed is draaien. Ook worden reeds vervangen informatiesystemen regelmatig over het hoofd gezien.

Duurzame apparatuur

Duurzaamheid is voor elke IT-afdeling een nobel streven, maar de aandacht is er vaak niet. Het garanderen van uptime en het behandelen van tickets zijn vaak urgenter. Om toch een bijdrage te leveren kunnen IT-afdelingen al bij de aanschaf van apparatuur kijken naar het energieverbruik. Het is ook voordelig om oude servers te vervangen door nieuwe, energiezuinigere varianten. Deze zijn vaak vele malen zuiniger en dragen niet alleen bij aan een beter milieu, maar zorgen ook voor kostenbesparing.

Recycling

Nederland verbruikt veel IT-apparatuur en hardware wordt continu afgeschreven en vervangen. Deze apparatuur is heel goed in te zetten voor hergebruik en recycling. Het is niet eenvoudig om dit verantwoord af te voeren, maar er zijn organisaties die gespecialiseerd zijn in het verwerken van IT-afval. Dit kan ook op locatie. Sociaal, economisch en ecologisch gezien is het recyclen van IT-apparatuur een belangrijke zaak waar meer aandacht voor moet zijn.

De digitalisering van de samenleving zorgt voor een toenemend belang en gebruik van IT. In veel gevallen leidt dat tot een groter aandeel in de wereldwijde CO2-footprint. Met een beetje meer aandacht voor dit probleem kunnen die gevolgen worden beperkt. Dus doe er je voordeel mee en zorg dat jij, en daarmee de IT-sector, weer een stap zet richting een groenere wereld. Meer weten over hoe je bij kan dragen aan een schoon internet? Ga naar https://www.internetschoon.nu/Door: Wido Potters