Blussing BIT-2D

Blussing BIT-2D

15-10-2019 22:22:17 - 17-10-2019 02:47:16
Status: opgelost

Om 22.22 uur heeft er een automatische blussing plaatsgevonden in BIT-2D. Op dit moment wordt er een inspectie uitgevoerd door de aanwezige brandweer in samenwerking met datacenterbeheerders van BIT. De blussing heeft geen invloed gehad op de beschikbaarheid van de koeling en de stroomvoorziening van BIT-2D.

Als gevolg van de blussing zijn de flessen met blusgas voor BIT-2D nu leeg, waardoor er niet automatisch geblust kan worden. Acties om deze te hervullen worden direct in gang gezet. Tot het moment dat de blusflessen hervuld zijn zal personeel aanwezig blijven om met handblussers te kunnen blussen als er opnieuw brand gedetecteerd zou worden. BIT-2B en BIT-2C hebben eigen flessen met blusgas, daar kan dus wel automatisch geblust worden in het geval van calamiteiten.

Zodra er meer bekend is over de oorzaak van deze blussing zal deze melding aangevuld worden.
Update geplaatst om 23:02
De brandweer heeft de ruimte geïnspecteerd en de ruimte wordt nu ontdaan van blusgas zodat het zuurstofniveau weer op peil komt. Zodra de ruimte door de brandweer wordt vrijgegeven zullen medewerkers van BIT de apparatuur in BIT-2D nalopen.
Update geplaatst om 23:08
De ruimte is vrijgegeven en de apparatuur in de ruimte wordt nu geinspecteerd door medewerkers van BIT.
Update geplaatst om 23:39
De vermoedelijke oorzaak van de brandblussing is een server van een klant. Er is contact met die klant zodat de server nader geïnspecteerd kan worden. Daarnaast is er contact met de blusgasleverancier voor het vullen van de installatie.
Update geplaatst om 01:40
De brandmelding met daaropvolgend blussing is met zekerheid veroorzaakt door kortsluiting in een voeding van een server van een klant. De leverancier van de blusgasinstallatie is onderweg voor het loskoppelen van de blusgasflessen. In de ochtend zullen de flessen op een externe locatie weer afgevuld worden.

Zolang de automatische blusgasinstallatie voor BIT-2D nog niet actief is, blijft dit incident actief en 'open' op onze site. De brandmeldinstallatie is in bedrijf en medewerkers van BIT blijven op locatie. Bij een nieuwe, niet te verwachten, brandmelding zullen deze medewerkers handblusmiddelen inzetten.
Update geplaatst om 11:30
Afgelopen nacht zijn wij bezig geweest om de blusgasflessen los te koppelen van de gasblusinstallatie en klaar te zetten voor transport. De partij die de blusgasflessen gaat vullen is inmiddels hier geweest met een vrachtwagen om deze gasflessen op te halen. We verwachten de gevulde blusgasflessen in de avond terug, een exact tijdstip is nog onduidelijk.
Update geplaatst om 16.52
Rond 22.00 uur worden de weer gevulde blusgasflessen verwacht bij BIT. .
Update geplaatst op 17-10-2019 02.41
De cilinders met blusgas zijn weer teruggeplaatst, in de monitoringsystemen opgenomen en gekoppeld aan de brandmeldinstallatie. Het systeem is daarmee weer in normaal bedrijf genomen.

Het incident is opgelost. Heeft u vragen over dit incident, neem dan contact op met de afdeling Customer Care via +31 (0)318 648 688 of via support@bit.nl.