Dashboards voor load balancing en Jitsi beschikbaar in klantenportal

Dashboards voor load balancing en Jitsi beschikbaar in klantenportal

03-09-2020 10:06:02

dashboard-klantenportal.jpg
Net voor de zomervakantie hebben we netwerkstatistieken aan de klantenportal toegevoegd. We hebben in de weken daarna niet stil gezeten en hebben nu ook een eerste versie van de dashboards voor load balancing en private Jitsi voor klanten beschikbaar in de klantenportal. Deze nieuwe functionaliteit hebben we dankzij de tools waarover wij onlangs nog een uitgebreide blog hebben geschreven met betrekkelijk weinig moeite kunnen toevoegen.

Dashboards load balancing

Er zijn twee soorten dashboards beschikbaar: eentje voor het Virtual IP address (kortweg VIP, de load balanced dienst), en eentje voor de serverpool die gebruikt wordt door één of meer VIPs. Het dashboard voor de serverpool is alleen beschikbaar als er load balancing op eigen (al dan niet virtuele) servers plaatsvindt. Een klant die een VIP op één van onze shared hosting platformen afneemt (bijvoorbeeld vanwege klantspecifieke SSL settings) ziet dus alleen een VIP dashboard.

Waar we over één VIP spreken zijn dat er bij de implementatie op de load balancers eigenlijk vaak vier, namelijk (meestal) HTTP en HTTPS via zowel IPv4 als IPv6, al kunnen we ook prima andere services zoals SMTP en RDP balancen. In het VIP dashboard worden de statistieken voor deze vier VIPs gecombineerd, waarbij uiteraard wel het onderscheid tussen HTTP en HTTPS enerzijds en IPv4 en IPv6 anderzijds inzichtelijk gemaakt wordt.

Welke informatie wordt er getoond in het VIP dashboard?

 • De huidige beschikbaarheid (up/down) van het VIP, opgesplitst per service (bijvoorbeeld HTTP en HTTPS) en protocol (IPv4 en IPv6).
 • Het aantal gelijktijdige verbindingen naar het VIP over tijd, opgesplitst per service en protocol.
 • Het bandbreedteverbruik van het VIP over tijd.
 • De historische status van de beschikbaarheid van het VIP, opgesplitst per service en protocol.
 • De historische status van de configuratiestatus van het VIP (bijvoorbeeld in het geval er een VIP disabled is). Ook dit is weer opgesplitst per service en protocol.

Indien het een VIP voor HTTP(S) load balancing is, kunnen we als aanvullende statistiek nog het aantal HTTP(S) requests per seconde over tijd tonen, opgesplitst per service en protocol.

Door al deze informatie in één dashboard per VIP te combineren krijgen klanten direct een goed beeld van de status van de dienst waarvoor ze load balancing afnemen.
Load balanced VIP dashboard

Load balanced VIP dashboard


Voor load balanced server pools tonen we de volgende informatie in het dashboard:

 • De huidige status van de pool (of deze dus in staat is connecties af te handelen).
 • De huidige configuratiestatus van de pool (of deze enabled is).
 • Het aantal nodes in de pool dat op dit moment beschikbaar en onbeschikbaar is om connecties af te handelen.
 • De verdeling van connecties over de verschillende servers van de pool.
 • Het aantal connecties dat afgehandeld is door de pool over tijd.
 • De beschikbaarheid van de pool over tijd.
 • De beschikbaarheid van iedere server node in de pool over tijd.
 • Het aantal connecties dat per node afgehandeld wordt over tijd.


Indien het een pool voor HTTP(S) betreft:

 • Het aantal HTTP requests dat afgehandeld is door de pool over tijd
 • De verdeling van HTTP requests en over de verschillende servers van de pool.
 • Het aantal HTTP requests dat per server afgehandeld wordt over tijd
Load balanced server pool
Load balanced server pool
Dashboard load balanced server pools

Dashboards voor private Jitsi

Ook voor klanten die een private Jitsi hebben is er nu een dashboard beschikbaar in de klantenportal, dat inzicht geeft in:

 • het huidige aantal actieve videoconferences en het aantal deelnemers daaraan;
 • het huidige aantal actieve één-op-één gesprekken;
 • het maximale aantal gelijktijdige videoconferenties dat gehost is en het maximale aantal gelijktijdige gebruikers van de dienst;
 • het aantal actieve één-op-één gesprekken, videoconferences en deelnemers over tijd;
 • het totaal aantal confererences dat gehost is sinds het (her)starten van de service;
 • de totale hoeveelheid bandbreedte die de videoconferencing service verbruikt heeft.

Dashboard private Jitsi in klantenportal
Dashboard private Jitsi


Indien een klant een cluster met meer dan één Jitsi-server afneemt, dan worden de statistieken van deze servers gecombineerd in het dashboard. Wel zijn daarin dan de statistieken per server uitgesplitst, zodat ook de verdeling van de belasting over de verschillende servers inzichtelijk wordt.

Meer weten?

Wil je meer weten over de statistieken die je vindt in de klantenportal of over de technieken die we hiervoor gebruiken? Neem dan contact met ons op via info@bit.nl of 0318 648 688