Verstoring in VM beheersysteem

Verstoring in VM beheersysteem

17-11-2022 13:41:10 - 17-11-2022 14:25:00
Status: opgelost

We zijn bezig met het oplossen van een verstoring in het beheersysteem voor virtuele machines in de BIT NL Cloud. Draaiende virtuele machines ondervinden geen hinder van deze verstoring maar het starten, stoppen en instellen van virtuele machines in de BIT NL Cloud kan hier wel overlast door ervaren. Engineers van BIT doen hun best dit zo spoedig mogelijk te herstellen.

Volg de incidentmelding op onze website voor updates inzake dit incident.
Update geplaatst op 17-11-2022, 14:22
Het probleem is herleid naar een Out Of Memory situatie waardoor de samenwerking tussen diverse componenten van slag is geraakt. Een en ander is herstart en werkt weer naar behoren.

Het incident is opgelost. Heeft u vragen over dit incident, neem dan contact op met de afdeling Customer Care via +31 (0)318 648 688 of via support@bit.nl.