BIT mede-oprichter van de Dutch Datacenter Association

BIT mede-oprichter van de Dutch Datacenter Association

08-01-2015 08:47:47 - 07-07-2030 08:47:47

Vanaf 8 januari 2015 kent Nederland een overkoepelende brancheorganisatie voor datacenters, namelijk de Stichting Dutch Datacenter Association (DDA). BIT heeft samen met een groot aantal andere marktleidende datacenters de handen ineen geslagen voor een constructieve interactie met stakeholders en de overheid.
De DDA vertegenwoordigt twintig marktleidende datacenters in Nederland die zich sterk maken voor de economische en maatschappelijke betekenis van de snelgroeiende datacentersector. Nederland heeft internationaal gezien een spilpositie; ons land is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor datacenters. De nieuwe stichting zal als partij optreden in onderhandelingen met stakeholders en overheid, projecten ondersteunen op het gebied van milieu, maatschappij en onderwijs en alles doen om groeimogelijkheden in de sector te stimuleren.

Infrastructuur
Online diensten zoals onder andere clouddiensten en mobiele apps, spelen een steeds grotere rol in ons dagelijkse leven. Om deze diensten optimaal te laten functioneren en verder uit te kunnen bouwen, is een betrouwbare digitale infrastructuur essentieel. Datacenters vormen het fundament hiervoor. Talloze buitenlandse datacenters, netwerkbedrijven, cloud providers en andere online bedrijven hebben zich in ons land gevestigd. Dat heeft een positief effect op de (directe en indirecte) werkgelegenheid maar ook de staatskas. Onze economie is dan ook gebaat bij een goed en toekomstbestendig datacenterklimaat.

Marktleiders
Om de datacentersector goed te kunnen vertegenwoordigen heeft BIT samen met 19 andere marktleidende datacenters, die samen meer dan 70 datacenterlocaties in Nederland exploiteren, de handen ineen geslagen en de Stichting Dutch Datacenter Association opgericht.

Doelstellingen
De DDA heeft als drie doelstellingen. Zo wordt bijvoorbeeld interactie gestimuleerd tussen de deelnemers, marktpartijen, overheid, belangenorganisaties en platforms. Daarnaast profileert en promoot de DDA de rol, de impact en de betekenis van de datacentersector binnen de maatschappij. Tenslotte neemt de DDA initiatieven, of steunt het bestaande projecten, op het gebied van milieu, maatschappij en onderwijs.

Gedragscode
BIT onderschrijft de gedragscode van de DDA, waarin belangrijke basisvoorwaarden zijn opgenomen voor een goed imago, betrouwbaarheid en vertrouwen, dat belangrijke basisvoorwaarden zijn voor een professionele en succesvolle datacentersector.