Kort geding tegen Wet Bewaarplicht Telecommunicatie op 18 februari 2015

Kort geding tegen Wet Bewaarplicht Telecommunicatie op 18 februari 2015

12-01-2015 09:11:05 - 11-07-2030 09:11:05

Het in december aangekondigde kort geding tegen de Staat over de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie zal plaatsvinden op 18 februari 2015, om 11.00 uur bij de Rechtbank Den Haag. Volgens BIT zitten internetproviders en telecomaanbieders in een spagaat omdat ze door de Nederlandse wet worden gedwongen om gegevens te bewaren, terwijl dat duidelijk in strijd is met de privacyrechten van de klanten. In het kort geding eist een brede coalitie van organisaties en ondernemingen dat de wet buiten werking wordt gesteld. De eisers zijn privacy-voorvechter Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Nederlands Juristen Comit├ę voor de Mensenrechten, internetprovider BIT en telecomaanbieders VOYS en SpeakUp. De procedure wordt gevoerd door Boekx Advocaten in Amsterdam. U kunt hier de dagvaarding inzien.