Verantwoordelijkheid kent geen tijd: wie doet wat bij colocatie?

Verantwoordelijkheid kent geen tijd: wie doet wat bij colocatie?

23-07-2015 12:14:10

Steeds meer organisaties kiezen voor colocatie, van het buiten de deur plaatsen van enkele servers tot de volledige IT omgeving. Door bedrijfsdata in een gespecialiseerd datacenter onder te brengen, kiezen organisaties voor meer zekerheid. Nu steeds meer bedrijven voor de continuïteit van de bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van IT, is dat geen overbodige luxe! Het buiten de deur beleggen van de operationele verantwoordelijkheid vraagt echter ook om de nodige afstemming. Want wie doet wat bij colocatie?

Schoenmaker blijf bij je leest

Het lijkt zo eenvoudig: je tilt de servers op en plaatst ze in een rack op de nieuwe locatie. De klant beheert de applicatie die wordt gebruikt voor de dienst en is verantwoordelijk voor de inrichting van het operating systeem. De dienstverlener beheert de infrastructuur: het netwerk, de hardware en het up-to-date zijn van het operating systeem. Een dergelijke verdeling werkt in de praktijk perfect. De klant hoeft zich niet bezig te houden met het dagelijks beheer van de achterliggende infrastructuur, maar behoudt wel de controle over de applicatie. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een dergelijke scheidslijn duidelijk wordt afgesproken en dat kan voor de nodige problemen zorgen.

Afstemming vooraf

Het beheer van de infrastructuur en de applicatie zijn twee gescheiden gebieden, maar in de praktijk overlappen deze elkaar vaak wel. Dit betekent dat wanneer het beheer van OS-gerelateerde zaken bij de dienstverlener ligt en het beheer van de applicatie bij de klant of websiteontwikkelaar, afstemming tussen de betrokken partijen noodzakelijk is. Wijzigingen in de applicatie of de infrastructuur reiken vaak verder dan men zich op voorhand misschien realiseert. Als deze niet worden afgestemd, kunnen er situaties ontstaan waardoor het zicht op de gehele infrastructuur vertroebeld raakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen in de configuratie. Wanneer de dienstverlener hier niet van op de hoogte is, kan in de praktijk een wijziging worden teruggedraaid door een update van het besturingssysteem. Dit kan vervolgens resulteren in serverproblemen die prima voorkomen hadden kunnen worden.

Focus op de keten

Iedere applicatie of ieder component is onderdeel van een keten. Om de continuïteit van de bedrijfsprocessen te garanderen, is ketenmonitoring essentieel en moeten betrokken partijen van elkaar weten wie waar verantwoordelijk voor is en wanneer er wijzigingen plaatsvinden. Een focus op het totaal dus, in plaats van het eigen eiland. Cliché maar waar, voorkomen is beter dan genezen.

Realistisch blijven

Afstemming vooraf is niet alleen noodzakelijk wanneer het gaat om het doorvoeren van changes. Ook het werk dat komt kijken bij het onderhouden van een infrastructuur wordt nog wel eens onderschat door de opdrachtgevers. Dit blijkt vooral op het moment dat er zich problemen voordoen. Bij colocatie is de dienstverlener niet betrokken geweest bij het opzetten van de infrastructuur, maar wordt er wel verwacht dat problemen binnen afzienbare tijd worden opgelost als het voor opdrachtgever zelf te ingewikkeld blijkt te zijn. Omdat de dienstverlener zich eerst moet verdiepen in het specifieke platform en het probleem, kan het zijn dat er meer tijd gemoeid gaat met het oplossen van het probleem dan gewenst. Door vooraf af te stemmen wie er verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld vervanging van hardware, systeemstoringen en andersoortig onderhoud, weten opdrachtgevers beter wat zij van hun dienstverlener mogen verwachten. Dit voorkomt frustraties achteraf.


Door: Sander Smeenk