Drie tips voor succesvolle webhosting

Drie tips voor succesvolle webhosting

23-07-2015 14:12:42

Het hosten van een website is een samenwerking. En voor iedere samenwerking geldt dat afstemming en communicatie essentieel zijn. Om problemen achteraf te voorkomen, is het daarom verstandig om van tevoren al het één en ander af te stemmen als het aankomt op eisen en verwachtingen. Hoe kunnen we deze samenwerkingen verbeteren?

Betrek de Internet Service Provider op tijd

Webhosting is een samenwerking tussen:

1. De klant die een website wil laten hosten

2. De ontwikkelaar(s) van de website

3. De hostingpartij of Internet Service Provider (ISP)

Het kennisniveau van deze drie partijen ligt vaak, zoals je kunt verwachten, flink uit elkaar. De klant besteedt het niet voor niets uit, hij heeft vaak geen idee van wat er technisch gezien allemaal bij komt kijken. Hij wil zijn nieuwe website in de lucht en deze zo snel mogelijk bekend maken onder zijn publiek. Uiteraard gecombineerd met een mooie Facebook-pagina, want traffic en conversie komen immers niet vanzelf. Dit geeft de ontwikkelaar genoeg stof tot nadenken. Er wordt dan ook veel en grondig overlegd tussen de klant en ontwikkelaar.

Dit geldt echter niet voor de derde betrokkene, de ISP. In de praktijk wordt deze er vaak te laat bij betrokken, waardoor er haastig gewerkt moet worden om alles op tijd af te krijgen en ervoor te zorgen dat de ontwikkelaar zijn werk kan doen. Zonde, want door de ISP eerder in het proces te betrekken, kunnen potentiële problemen vroegtijdig getackeld worden.

Drie tips voor webhosting

Maar om wat voor problemen gaat het dan? En hoe kunnen die voorkomen worden?

1. Het is belangrijk dat de ontwikkelaar vroegtijdig onderzoekt hoe de omgeving waar de website uiteindelijk gehost wordt er uit ziet. Ontwikkelaars verwachten vaak niet dat een website ‘shared’ gehost wordt, waardoor men rekening moet houden met beperkingen in individuele configuraties.  Het is dus niet vanzelfsprekend dat gewenste wijzigingen zomaar kunnen worden doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de maximale upload size. Blijkt in de praktijk dat je grotere bestanden wilt uploaden dan vooraf ingeschat, dan kan het zijn dat dit door de overkoepelende serverinstellingen niet mogelijk is. Dit kan voor uitdagingen zorgen bij de live-gang. Voorkomen is beter dan genezen.

2. Regelmatig vinden er problemen plaats in de load balanced set-ups. Ontwikkelaars nemen soms onterecht aan dat iets op een bepaalde manier zal gaan werken, omdat bij het maken van de site maar één server werd gebruikt in de OTA-straat (ontwikkel, test & acceptatie). In de praktijk komen bezoekers door load balancing echter niet altijd op dezelfde server terecht. Voor de technische implementatie van sessiegegevens, de manier waarop een sessie van een bezoeker wordt opgeslagen, moeten dergelijke eisen op de hostingomgeving afgestemd worden. In de websitecode moet direct rekening gehouden worden met het effect van load balancing.

3. Vraag je van tevoren al af wat de te verwachten bezoekersstroom zal zijn. Voor een Like-actie op Facebook zijn andere technieken nodig dan voor de website van groenteboer Kees Tulp uit Overschie. Hoeveel data gaat er opgeslagen worden van/door bezoekers en hoe kan hier het best mee omgegaan worden? Is het de bedoeling om nieuwsbrieven te gaan versturen en is er dan al nagedacht over hoe deze verstuurd gaan worden? Niemand wil natuurlijk dat bij de eerste de beste grote bezoekersstroom de website meteen plat ligt…

Hoe beter de afstemming tussen ontwikkelaars en ISP’s, hoe groter het uiteindelijke rendement voor de klant. Ik ben benieuwd wat jullie ervaringen zijn: welke tips kunnen we nog meer toevoegen?Door: Sander Smeenk