BIT's reactie op wetsvoorstel inlichtingen- en veiligheidsdiensten

BIT's reactie op wetsvoorstel inlichtingen- en veiligheidsdiensten

01-09-2015 17:13:18

Vanavond om 23.59 uur sluit de internetconsultatie van het voorstel voor een nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Net als vele anderen heeft BIT zijn visie op het wetsvoorstel kenbaar gemaakt. Onze reactie kun je hieronder nalezen. Je hebt op het moment van publicatie van deze blog nog zo'n zes uur de tijd om jouw stem te laten horen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het wetsvoorstel en de memorie van toelichting bijzonder slecht leesbaar zijn. Kom je daar slecht doorheen, dan hebben de privacy voorvechters van Bits of Freedom een tool gemaakt die het je makkelijker maakt.

BIT is teleurgesteld dat de borging van inzet van bijzondere bevoegdheden inzake digitale communicatie niet net als die voor poststukken ook bij een rechter getoetst wordt. Het verschil in behandeling tussen beide vormen van communicatie is achterhaald. Digitale communicatie dient een zelfde bescherming te genieten als reguliere post, zoals dit ook al eerder door de Nederlandse, Europese en internationale organisaties beargumenteerd is.

Inzake de bulk interceptie van digitale communicatie merken wij op dat er, ook internationaal, geen overtuigende argumenten worden gegeven dat dit type van onderzoek effectief is. Daarnaast is gebleken dat dergelijk onderzoek grote impact heeft op het ondernemersklimaat voor IT ondernemingen. Dergelijke gevolgen gaan recht in tegen overheidsbeleid inzake IT en start-ups. Niet alleen IT bedrijven zullen bedenkingen hebben bij vestiging in Nederland, een negatieve impact op de groei van cliëntele voor Nederlandse IT ondernemingen wordt tevens verwacht. Het zonder beperkingen kunnen delen van gegevens met buitenlandse informatiediensten versterkt de negatieve gevolgen op de aantrekkelijkheid van Nederlandse IT bedrijven voor hun (potentiële) cliëntele. Omdat ondernemers in het voorstel opgezadeld worden met kosten voor (bulk-)interceptie, zal hun concurrentiepositie ten opzichte van internationale concurrenten verslechteren.

BIT vindt het ongewenst dat de borging van de bijzondere bevoegdheid hacking beperkt is tot de minister. Omdat op voorhand niet duidelijk kan zijn op wat voor en wie zijn systeem ingebroken wordt en er zelfs wijzigingen op doorgevoerd kunnen worden, dienen deze bevoegdheden uiterst omzichtig ingezet te worden. Een rechterlijke toetsing van deze bevoegdheden is daarom op zijn plaats. Het is verder ongewenst dat de informatiediensten hiertoe onveilige systemen van derden kan gebruiken en deze systemen bewust onveilig kan laten. Het bewust kwetsbaar laten of maken voor inbraak en/of misbruik van systemen van derden gaat in tegen overheidsbeleid om systemen juist veiliger te maken.

Het wetsvoorstel in zijn huidige vorm kent volgens BIT diverse maatregelen met ongewenste negatieve gevolgen waarvan de effectiviteit bovendien niet aangetoond is en de borging onvoldoende is.


Door: Wido Potters