Modificaties aan de koelinstallatie van BIT-2A

Modificaties aan de koelinstallatie van BIT-2A

18-05-2010 11:13:58

In de maanden maart en april is er groot onderhoud uitgevoerd aan de koelinstallatie van BIT-2A. Het belangrijkste doel van dit onderhoud was het verhogen van de efficiency, maar omdat de wijzigingen dusdanig ingrijpend waren dat de hele installatie uit moest, hebben we meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt uitgebreid preventief onderhoud uit te voeren, waardoor de kans op storingen de komende tijd is verkleind.

Uiteraard wordt zo’n ingrijpende operatie goed voorbereid: medewerkers van Traject advies groep (die ook de bouw van zowel BIT-2A als BIT-2BCD begeleid hebben), Kuijpers (onze vaste installateur) en uiteraard van BIT zelf zijn betrokken geweest bij het ontwerp, de risico analyse en de planning van deze aanpassingen.

Om de koelinstallatie uit te kunnen schakelen, moesten de computairs in BIT-2A één voor één losgekoppeld worden en tijdelijk op een alternatief koudwaternet worden aangesloten.  Omdat we in BIT-2BCD nog flink wat overcapaciteit hadden, zouden we daar tijdelijk het benodigde koude water vandaan halen. Omdat we ook tijdens het los- en aankoppelen de computair waar op dat moment aan gewerkt zou worden de volledige capaciteit wilden behouden, is er voor gekozen eerst een extra computair bij te plaatsen. Dat werden twee kleintjes, want voor één grote was geen ruimte meer.Het onderhoud begon dus met het plaatsen van 2 extra computairs. Deze machines zuigen aan de bovenkant warme lucht aan, en blazen het gekoeld onder de vloer. Om ze op de koelinstallatie van BIT-2BCD aan te kunnen sluiten zijn een aantal aansluitingen gemaakt op de koelinstallatie in de nog niet in gebruik zijnde serverruimte BIT-2C, zoals op de foto links te zien is. Vanaf deze installatie zijn slangen voor de aanvoer en retour van koelwater gelegd naar de twee nieuw computairs in het aangrenzende BIT-2A.

Nadat deze twee extra computairs aangesloten waren, konden de computairs van BIT-2A ook één voor één op de koelinstallatie van BIT-2BCD aangesloten worden. Inclusief het aanbrengen van voorzieningen om straks weer makkelijk terug te kunnen, het opvangen en afvoeren van het glycolhoudende water en uitgebreide controles nam dit zo’n 2 weken in beslag. Daarna konden de koelmachines van BIT-2A uitgeschakeld en afgetapt worden.In de daaropvolgende weken is het leidingwerk van de koelinstallatie verbouwd en is er een warmtewisselaar ofwel tegenstroomapparaat (TSA) geplaatst. Op de foto rechts is de (nog niet geisoleerde) TSA te zien. Na deze wijzigingen bestond de koelinstallatie uit twee delen: Het primaire deel (buiten) met glycolhoudend water (als antivries) en het secundaire deel (binnen) waar puur water doorheen stroomt. De TSA zorgt voor de warmte/koude overdracht tussen deze twee systemen, terwijl de vloeistoffen gescheiden blijven. Het voordeel is dat we nu alleen glycol gebruiken op de plek waar we het echt nodig hebben, want glycol heeft een lagere soortelijke warmte dan water en verlaagt daarmee dus de transportcapaciteit van het leidingnet.Ook zijn er twee nieuwe pompen geplaatst, zoals op de foto links te zien is. Deze zorgen ervoor dat water met een hogere snelheid rondgepompt wordt: Zo’n 36 liter per seconde.
In de periode dat de koelmachines uitgeschakeld waren, is groot onderhoud uitgevoerd aan de koelmachines. Tijdens dit onderhoud zijn de onderdelen waarvan we de afgelopen 3 jaar hebben gemerkt dat ze het meest last hebben van slijtage vervangen, is de olie in de compressors gecontroleerd en zo nodig vervangen en zijn de condensors gereinigd en opnieuw gecoat. De koelmachines kunnen er dus weer even tegen.

Na al deze aanpassingen zijn de koelmachines weer in bedrijf gesteld en getest. Daarna zijn de computairs van BIT-2A één voor één weer teruggezet naar de koelinstallatie van BIT-2A.

Doordat we op 1 oktober 2009 de inblaastemperatuur hebben verhoogd (naar aanleiding van het aanbrengen van de closed cold corridors), kon ook de watertemperatuur een paar graden omhoog. De verhoogde watertemperatuur had wel tot gevolg dat we de koeling van de kantoren niet meer op de koelinstallatie mee konden laten liften. Om de kantoren koel te houden moest daarom een aparte koelmachine geplaatst worden. Het voordeel weegt daar wel tegenop: Doordat we nu meer dagen per jaar van vrije koeling gebruik kunnen maken, verwachten we zo’n 50.000 euro per jaar te besparen op onze energierekening. Daarmee is het project in ongeveer 3 jaar terugverdiend.