Traag internet stokt innovatief Nederland

Traag internet stokt innovatief Nederland

22-08-2016 10:37:53

Onlangs was de wereldlijst met de snelste internetverbindingen een belangrijk topic in het nieuws. Op vele webpagina’s stonden koppen als ‘Nederland zakt op lijst snelste internetverbindingen’. Voorheen stond Nederland nog in de top vijf, weliswaar op nummer vijf, maar inmiddels zijn we gedaald naar nummer acht. Tussen de nummer één (Zuid-Korea) en Nederland zit een snelheidsverschil van maar liefst 10,1 Mbps. Nu is ook uit online onderzoekvan BIT naar voren gekomen dat de snelheid van zakelijke internetverbindingen door de Nederlander als grote frustratie wordt gezien. Het is zorgwekkend dat we steeds verder achterlopen op het gebied van internetsnelheid. Op de lange termijn zorgt dit probleem er zelfs voor dat de innovatie achterblijft. In deze blog bespreek ik welke rol glasvezel hierin kan spelen en wat bedrijven zelf kunnen doen om de snelheid van hun internetverbinding te verbeteren.

Glasvezel zet Nederland weer op de kaart

De Nederlandse economie is zo sterk geworden door de snelle ontwikkeling van internettechnologieën. De adoptie van het internet verliep erg snel en stelde Nederland in staat in de eigen achtertuin te innoveren. Geen wonder dus dat organisaties voor hun bedrijfsprocessen inmiddels (volledig) afhankelijk zijn van internet. Alhoewel het logisch zou zijn om te kiezen voor de snelste verbinding, zien we op dit moment dat veel bedrijven nog niet zijn overgestapt op glasvezel. De grootste drempel voor een overstap is het kostenplaatje. Zeker voor kleinere organisaties is het een flinke investering. Vertragingen in het internet zorgen er echter voor dat bedrijfsprocessen veel minder efficiënt verlopen en dat bedrijven op de lange termijn niet snel genoeg kunnen innoveren. Glasvezel zorgt ervoor dat Nederland als innovatieland op de kaart blijft staan, maar de praktijk laat zien dat er daarvoor wel iets moet veranderen.

Stimulans vanuit de overheid voor Nederlands bedrijfsleven

De adoptie van glasvezel blijft vooral achter bij bedrijven. De afstanden tussen bedrijven zijn doorgaans veel groter, waardoor de investering in glasvezel hoger is. Grote bedrijven zijn in staat om de uitrol van glasvezel zelf te regelen. De kleinere ondernemingen daarentegen, zijn niet in staat om dit zelf op zich te nemen. Zij moeten met meerdere bedrijven samenwerken. Zo stellen glasvezelbedrijven bijvoorbeeld vaak een minimum aan het aantal bedrijven dat belangstelling moet hebben voor glasvezel, anders wagen zij zich er niet aan. Als we naar het buitenland kijken, vermoed ik dat de overheden daar veel meer gebruikmaken van stimuleringsmaatregelen voor het bedrijfsleven. Om als Nederland op de kaart te blijven als innovatieland, zou wat mij betreft de overheid dan ook een veel prominentere rol moeten spelen met betrekking tot glasvezel voor het bedrijfsleven.

Het recht van de klant en de plicht van de ISP

Een investering in glasvezel is een flinke kostenpost en moet opwegen tegen de voordelen voor uw eigen organisatie. Er zijn echter ook zaken waar u zelf al attent op kunt zijn om ervoor te zorgen dat u beschikt over een optimale internetverbinding. Ik noem er drie.

Routing policies
Bij het afsluiten van een internetabonnement wordt er contractueel afgesproken dat u bijvoorbeeld 100 Mbit afneemt bij een ISP. Veelal is de ervaring dat u minder dan deze afgesproken 100 Mbit kunt gebruiken. Dit kan liggen aan de manier waarop de leverancier haar netwerk heeft vormgegeven. Veel providers leveren aan de klant een snelle internetverbinding aan de voorkant, maar aan de achterkant is bandbreedte naar het internet niet altijd beschikbaar. Als u de beschikbare bandbreedte als een probleem ervaart voor de internetsnelheid en dit niet aan de voorkant veroorzaakt wordt, maar aan de achterkant, dan is het van belang om vragen te stellen aan uw ISP. Denk aan: Hoe zien de routing policies eruit en wat zijn de bottlenecks in het netwerk? Door hier inzicht in te verkrijgen, bent u beter in staat een goede keuze te maken voor een provider of eventueel afspraken te maken met betrekking tot uw verbinding. Lees hierover meer in de blog ‘Vraag het de ISP: wat is jullie routing policy?’.

Afspraken SLA
Daarnaast is het goed om na te gaan wat er voor afspraken zijn gemaakt in de SLA omtrent de beschikbare bandbreedte en hoeveel Mbit’s de ISP daadwerkelijk moet leveren. Wat is het minimale percentage van het aantal afgesloten Mbit’s die u moet kunnen benutten en wat zijn de bijbehorende beperkingen? Bovendien is het een criterium dat de leverancier open en transparant met u communiceert over zowel de SLA als de problemen die in het netwerk optreden.

Vergoeding bij storing
In de meeste SLA’s komen afspraken voor als ‘U krijgt 25 procent van het abonnementsgeld vergoed bij een storing’. De waarde daarvan is zeer beperkt als er bijvoorbeeld 30 werknemers hun werk niet kunnen uitvoeren door een storing. De arbeidstijd die verloren gaat is kostbaarder dan de vergoeding van de ISP. Door middel van het stellen van de juiste vragen aan uw ISP, kunt u bepalen of er geleverd wordt of gaat worden waar u behoefte aan heeft. Ik hecht bijvoorbeeld veel meer waarde aan een geloofwaardige inspanningsverplichting, een competente en bereikbare helpdesk en open communicatie, dan aan een vergoeding bij een storing.

Het Nederlandse bedrijfsleven is nergens meer zonder internet. Of een investering in glasvezel voor uw organisatie haalbaar is, is zeker de moeite waard om verder uit te zoeken. Maar op welke manier uw organisatie ook is aangesloten op het internet, blijf vragen stellen met betrekking tot de snelheid van uw verbinding. Nederland staat bekend als een ondernemend en innoverend land, dat laten we toch niet door de vingers glippen?

Wil je meer weten?

Of wil je een vrijblijvende rondleiding door onze datacenters? Neem dan contact met ons op via sales@bit.nl of 0318 648 688.
Door: Wido Potters