Opnieuw in de gevarenzone door wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Opnieuw in de gevarenzone door wetsvoorstel Computercriminaliteit III

20-09-2016 10:00:04

Leden van de Staten-Generaal,

Nederland is goed op weg op het gebied van internet en IT. We ontwikkelen ons steeds verder en hebben een mooie internationale positie bereikt. De infrastructuur is er en internationale bedrijven uit de IT-branche worden aangetrokken om zich hier te vestigen. Ondanks dat dit positief en rooskleurig klinkt, is er geen aanleiding om achterover te leunen. Deze prachtige groei kan namelijk belemmerd worden en zeer snel terugdringen. Het komende jaar is het dan ook zaak om de focus te leggen op een beter vestigingsklimaat voor IT-bedrijven.

De Wet Bewaarplicht Telecommunicatie

We zijn in het verleden al eens de mist ingegaan met de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie. Deze wet verplichtte telecombedrijven en internetproviders diverse gegevens over internet- en telefoniegebruik zes tot twaalf maanden te bewaren. Het afgelopen jaar hebben we hard gevochten om deze wet van tafel te vegen. Met de afschaffing zijn internetbedrijven niet langer verplicht om allerlei gegevens over het gedrag van hun klanten te bewaren.

Op 22 december 2015 is het wetsvoorstel Computercriminaliteit III ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel brengt ons wederom in de gevarenzone. Zo wordt hiermee de bevoegdheid gecreëerd om op afstand heimelijk binnen te dringen in geautomatiseerde werken, ook wel ‘hackbevoegdheid’ genoemd. De bevoegdheid is niet beperkt tot gebruik door de politie. Deze kan ook worden verleend aan opsporingsdiensten zoals de Belastingdienst en Sociale Inlichtingen. De opsporingsambtenaar mag vervolgens gegevens vastleggen voor zover dat nodig is voor het onderzoek. Hieronder valt onder andere het kopiëren van gegevens. Ook mag er gebruik gemaakt worden van spyware, zodat een keylogger kan worden ingezet. Hiermee kunnen wachtwoorden achterhaald worden en kan er nog verder in de data gegraven worden.


Het doel van dit voorstel is om internetcriminaliteit aan te pakken. De nieuwe wet wordt noodzakelijk gevonden vanwege ‘de ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie’. Drie ontwikkelingen spelen daarbij de hoofdrol: versleuteling van gegevens, het gebruik van draadloze netwerken en cloudcomputingdiensten. Dit wetsvoorstel met de bijbehorende bevoegdheden gaat in vergelijking met de wetten in andere landen zeer ver.

Bedenkingen bij vestiging in Nederland

Voor de Nederlandse bevolking heeft dit grote gevolgen. De bevoegdheid in Nederland kan, door slechte afbakening, veel te breed worden ingezet. Hierdoor kunnen vrijheden van burgers en bedrijven in het geding komen. Ook burgers en bedrijven die helemaal niet als verdacht worden aangemerkt, hebben niet langer meer privacybescherming.

Met wetsvoorstellen als deze, krijgen IT-bedrijven bedenkingen bij vestiging in Nederland. Ook de groei van IT-ondernemingen ondervindt hiermee negatieve gevolgen. Het zonder beperkingen kunnen ‘hacken’ van data door informatiediensten, verzwakt de aantrekkelijkheid van Nederlandse IT-bedrijven voor hun (internationale) klanten.


Leden van de Staten-Generaal,


Nederland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. Ervoor zorgen dat dit zo blijft, vraagt om ieders inzet en om blijvend investeren in de samenleving. Door steeds verdere digitalisering van de samenleving dienen zich continu nieuwe vraagstukken aan. Het is zaak dat we bij nieuwe vormen van ordehandhaving die resulteren uit deze digitalisering de privacybescherming niet uit het oog verliezen. Niet alleen voor burgers en bedrijven, maar ook voor de overheid. Zo blijft het vestigingsklimaat in de IT-branche aantrekkelijk en wordt de Nederlandse economie gestimuleerd. Hiermee blijft Nederland een land dat iedereen kansen en vertrouwen in de toekomst biedt.

Wil je meer weten?

Of wil je een vrijblijvende rondleiding door onze datacenters? Neem dan contact met ons op via sales@bit.nl of 0318 648 688.
Door: Alex Bik